Runen betekenissen

Drie runenseries

Het oude Futhark bestaat uit vierentwintig runen. Deze worden meestal opgedeeld in drie series van acht. De eerste serie wordt Frey’s Aett genoemd. De tweede serie wordt de Aett van Hagalaz genoemd en de derde de Aett van Tyr.  Aett betekent ‘acht’ maar ook ‘geslacht’.

Lege rune

Soms wordt er aan de set van 24 rune nog een lege rune toegevoegd, zoals door Ralph Blum. Als je de set stenen van Blum gebruikt, kun je rustig deze lege of blanco rune gebruiken. Heb je een andere set stenen die geen lege rune bevat, dan laat je die weg, want in principe hoort die er niet bij. Zelf werk ik met de set van Ralph Blum en gebruik ik ook de lege rune. Ik vind zo’n lege rune wel grappig omdat die meestal aangeeft dat je zelf je toekomst mag invullen, dat je eigen plannen en doelen bepalend zijn. Een waarheid als een koe!

Oeros
Oeros (bron: palaeos.com)

De Aett van Frey

Deze eerste acht runen worden collectief Frey’s Aett genoemd. Frey is de god van vruchtbaarheid en manifestatie en deze eerste acht runen hebben allemaal iets met vruchtbaarheid en het manifesteren van overvloed te maken. Frey behoorde tot het geslacht van de Vanen. Vanaheim is het rijk van energie. Bij Frey’s Aett ligt de nadruk op manfestatie-energie.

De Aett van Hagalaz

De volgende acht runen worden toegeschreven aan de godin Hell, aan de god Heimdall of gewoon aan Hagalaz (betekent hagel) en in het verlengde van Hagalaz aan natuurkrachten, meestal ingrijpende, verwoestende natuurkrachten.

Eland
Eland

De Wet van Aandacht, Manifestatie of Aantrekking zegt dat waar je aan denkt, waar je over praat, waar je je aandacht op richt, zich moet manifesteren. Op een bepaald niveau willen we allemaal geluk, voorspoed, overvloed, goede gezondheid en fijne relaties. Daaronder liggen onze overtuigingen die ons vertellen of we daar al dan niet recht op hebben. Of we wel goed genoeg zijn om al dat geluk, die overvloed van het universum te ontvangen. Verstandelijk kun je er van overtuigd zijn dat het wel zo moet zijn, want je bent immers perfect geboren en jij hebt net zo veel recht op al het goede dat het universum te bieden heeft als ieder ander. Het is immers je geboorterecht. Maar ergens in je zit dat nare stemmetje dat daar helemaal niet van overtuigd is. Daarover gaan de Aett van Hagalaz.

De Aett van Teiwaz

Przewalskipaarden
Przewalskipaarden

De laatste acht runen worden toegeschreven aan Teiwaz, de rune die te maken heeft met rechtvaardigheid. De Aett van Frey hebben vooral te maken met persoonlijke welvaart. De Aett van Teiwaz zijn als het ware ‘maatschappelijke’ runen en hebben te maken met de interactie met anderen. Dus wanneer je een van deze acht runen trekt is het belangrijk om niet alleen naar je persoonlijke belangen te kijken, maar ook om te proberen de getrokken runen te zien in groter verband. Dus bijvoorbeeld gezinsverband, of met het oog op bedrijfsbelangen.

En tot slot:

De lege of blanco Rune

De lege of blanco rune is een inventie van Ralph Blum, maar naar mijn idee heel bruikbaar. Er staat geen teken op deze rune. De betekenis is dat de toekomst blanco is en dat je die zelf mag invullen. Voor het verleden kan deze rune duiden op het gevoel van blanco zijn, op geheimen, op doelloosheid (een leeg gevoel hebben). Mogelijk duidt een blanco rune ook op spiritualiteit.

Op naar de eerst rune: Fehu