Fehu – Vee

Terug

Fehu – F, Geld, vee, rijkdom, voorspoed

Rune Fehu
Fehu

De eerste letter van het runenalfabet is Fehu. De meeste runenmeesters zien Fehu ook als de eerste letter van het alfabet, een enkeling (in navolging van Kenneth Meadows[1]) plaatst Fehu als de laatste letter van het alfabet. Hier is iets voor te zeggen omdat ook de Noordse kosmologie een cyclische beweging van geboorte, groei en ondergang kent. Daardoor zou de laatste rune ook weer de eerste rune zijn van de nieuwe cyclus.

Het runen-alfabet wordt Futhark genoemd naar de eerste zes letters van de runenrij of -reeks. Dit wijst erop dat de F-rune als de eerste rune van de runenrij gezien moet worden. Ik weet alleen niet sinds wanneer dit alfabet Futhark wordt genoemd of hoe er besloten is wat de juiste volgorde is. Dat is het probleem met dit soort zaken, waaronder ook de Tarot, waarover zo weinig bekend is.

Fehu betekent Vee en in het verlengde daarvan materiële rijkdom. In vroeger tijden was een grote veestapel een teken van rijkdom en daarmee ook een statussymbool. Vee werd gebruikt als betaal- of ruilmiddel.

Vee is een veelzijdig symbool omdat het ook een vorm van energie is in de zin van voedsel; vlees en melk. Vee verschaft wat we nodig hebben. Vlees, melk, huiden, wol. In die zin geeft vee een gevoel van welbehagen en geborgenheid. Wanneer je je veestapel goed beheert, vermenigvuldigt die zich vanzelf. Deze rune wordt daarom in verband gebracht met Frey, de god van de vruchtbaarheid.

Het Oud-Noorse runengedicht waarschuwt voor afgunst die rijkdom kan oproepen:

“Rijkdom veroorzaakt strijd onder familieleden
De wolf ligt op de loer in het woud.”

In de Hávamál (Odins Runenlied) wordt een andere kant van materiële rijkdom belicht:

“Vee gaat dood, familieleden gaan dood
Ieder mens is sterfelijk.
Maar de goede naam gaat nooit dood
van iemand die goed heeft gedaan.”

Alle associaties die we nu met geld hebben en het verstandige beheer daarvan, zijn van toepassing op de rune Fehu. Geld is makkelijk en verschaft een gevoel van zekerheid. Geld kan afgunst oproepen en tot strijd in de familie leiden wat maar al te vaak gebeurt bij het verdelen van een erfenis. Met geld kun je veel goeds doen. Je kunt het echter niet meenemen naar het hiernamaals, maar je naam, beroemd of berucht, leeft voort. Deze rune waarschuwt voor hebberigheid en gierigheid. Geld moet rollen!

Het belangrijkste aspect is echter dat je rijk wordt door de juiste handelingen te verrichten op de juiste tijd. Met de seizoenen meegaan en niet er tegenin. Er is een juiste tijd om de stier tussen de koeien te zetten en een juiste tijd om aandelen te kopen of te verkopen. Voorbereid zijn op de winter, het creëren van een spaarpotje om tegenvallers te kunnen opvangen, dat zijn allemaal aspecten van Fehu.

Het is belangrijk om goed te zorgen voor je veestapel, zodat je dieren niet ondervoed raken waardoor ze geen melk kunnen geven en zich niet kunnen voortplanten.

In een legging duidt Fehu op het op verstandige wijze gebruiken van je rijkdom zodat het kan groeien. Dit kan ook duiden op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden om bijvoorbeeld een beter betaalde baan te krijgen. Ook spirituele ontwikkeling zal leiden tot meer rijkdom in zowel materiële als in spirituele zin. Fehu verwijst niet naar onverwachte meevallers of het winnen van de loterij, maar naar gestaag doorgaan op de ingeslagen weg om voorspoed te verwerven door eigen inzet; door de juiste handelingen te doen op het juiste moment. Laat kansen niet lopen! Ook een goede naam of reputatie is een groot bezit. Al naar gelang de vraagstelling is het mogelijk dat Fehu verwijst naar het opbouwen van je reputatie door meer te geven dan eigenlijk van je verlangd wordt. Soms wordt hier gedacht dat dit alleen van toepassing is voor mensen die al beroemd zijn, maar dat is niet zo. Wanneer je bij een uitzendbureau een goede naam opbouwt als betrouwbare, harde werker, zal het uitzendbureau je met plezier weer aan een volgende opdracht helpen. Wanneer je echter de kantjes ervan af loopt, regelmatig te laat komt bij opdrachten, dan zal het uitzendbureau al snel geen werk meer voor je zoeken.

Fehu is in feite een hele logische rune die verwijst naar wat je op eigen kracht en met eigen inzet kunt bereiken.

Algemene betekenissen voor Fehu

Rechtop: Voorspoed, winst, voordeel, financiële zekerheid, succes, vruchtbaarheid, voeding, voedsel, delen, luxe.

Omgekeerd: Verlies, jaloezie, afgunst, falen, faillissement, slavernij, openstaande rekeningen.

Mythologische figuur: De god Frey

Opdrachten

  1. Teken de rune Fehu een aantal keren op papier en herhaal de naam om deze in je geheugen te prenten. De uitspraak is Feehoe.
  2. Maak een lijst van je rijkdommen. Ook je geestelijke rijkdommen. Dus je bezittingen, talenten, relaties, overwinningen etc. Maak een lange lijst van minstens honderd punten. Hoe voelde je je nadat je minstens honderd punten op je lijst had staan. Was het makkelijk om 100 punten op te sommen of moeilijk?
  3. Op welke levensgebieden (financieel, vrienden, familie, relatie/partner, talenten/kennis, huis, gezondheid, carrière, erkenning/roem) voel je je rijk en op welk gebied zou je rijker willen zijn? Evalueer hoe je in het verleden met je rijkdommen bent omgesprongen en waar dit je gebracht heeft.
  4. Wie was de god Frey en welke betekenis geeft Frey aan deze rune?
  5. Kun je na het lezen van de bovenstaande uitleg, alle algemene betekenissen plaatsen?
  6. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
  7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: “Gaat mijn zaak goed lopen?” Hoe zou je Fehu rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
  8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: “Krijg ik ooit weer een relatie?” Hoe zou je Fehu rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

>>Uruz


[1] Kenneth Meadows, Rune Power, the secret knowledge of the wise ones