Algiz – bescherming

Terug

Algiz – Bescherming, een eland

In het Proto-Scandinavisch zijn er twee klanken die niet aan het begin van een woord voorkomen. Dit is de klank ‘ng’ (zoals in ring en in de rune Ingwaz) en Algiz een soort rollende R klank die alleen aan het eind van een woord voorkomt. Taal is nu eenmaal aan verandering onderhevig en klanken verdwijnen. Deze R-klank kennen we niet meer. De ‘ng’ kennen we nog steeds. Filologen schrijven in transcripties van runen een hoofdletter R voor Algiz om onderscheid te maken met de r van raido. Runenmeesters zijn Algiz gaan gebruiken als een z-klank. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat Algiz in het Angelsaksische runengedicht wordt aangeduid als Eolh-secg. De ‘cg’ klank van het woord secg lijkt inderdaad op een z. (modern Engels – sedge, betekent Zegge (plantkundige aanduiding voor grasachtige moerasplanten waaronder ook papyrus valt).

De rune Algiz betekent Eland en de vorm van Algiz suggereert het gewei van een eland. Je kunt er ook een ‘afwerende hand’ in zien of   een boom die met zijn takken naar de hemel reikt. Een kruising of driesprong is ook mogelijk. Je bewandelt een pad en ineens is het mogelijk om linksaf te slaan, of rechtsaf, of toch maar gewoon rechtdoor?

Algiz werd gezien als een bescherming en succes voor jagers. Tegenwoordig zien we Algiz als een rune voor succes wanneer je iets najaagt. Wat dan ook.

Algiz doet door zijn vorm denken aan het reiken naar de hemel (takken van een boom), een afwerende hand, het gewei van een eland.

Algiz is een krachtige, beschermende rune, waarmee je de ruimte om je heen kunt beschermen, reinigen en vrij kunt houden van schadelijke invloeden. Door het reiken naar de hemel is het mogelijk contact te maken met het Hogere, waaruit nieuwe inzichten en leiding kunnen voortvloeien. De omgekeerde rune doet denken aan het stevig geworteld zijn in de aarde en is daarom ook een krachtige rune om jezelf te gronden. Door omgekeerd en rechtop samen te voegen word je een verbinding tussen hemel en aarde. Hierdoor is het ook mogelijk om te helen en beter in staat te zijn je gedachten te manifesteren. Dit is een belangrijke rune om contact te maken met alle andere runen of met het runensysteem als geheel. Door je te richten op Algiz, zullen de runen met je gaan spreken. Ze zullen zich als vanzelf aandienen en hun betekenissen aan jou kenbaar maken.

Door deze rune uit te beelden met je lichaam is het mogelijk tot allerlei nieuwe inzichten te komen, hetzij m.b.t. een specifiek probleem, hetzij met betrekking tot deze rune of andere runen.

Je kunt een afbeelding van deze rune ophangen in ruimtes die energetisch niet goed voelen.

Je kunt deze rune ook gebruiken bij Reikibehandelingen door dit symbool met de hand te tekenen boven een geblokkeerde plek. Je zult zien dat de Reiki dan beter gaat stromen.

Algemene betekenissen

Rechtop: Bescherming, verdediging, het afweren van negatieve krachten, schild, hulp. Succes bij het jagen. Gevoel beschermd te worden (door bijv. beschermengel).

Omgekeerd: kwetsbaarheid, gevaar, iets doen wat verboden is.

Mythologische figuur: Heimdall in zijn rol als wachter.

Opdrachten

  1. Teken de rune Algiz en zeg de naam. Uitspraak Al-giez.
  2. Ga staan en stel je voor dat je een boom bent die met zijn takken naar de hemel reikt en met zijn wortels stevig geworteld is in de aarde. Hoe voelt dat? Hang nu in gedachten een briefje in de takken van de boom waarin je vraagt om een inzicht hoe je je “Hagalaz-probleem” kunt oplossen. Wanneer dat probleem (zie opdracht 2 bij Hagalaz) inmiddels is opgelost, neem je een andere vraag. En laat het probleem dan los in de wetenschap dat je in de komende 24 uur antwoord krijgt op je vraag.
  3. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
  4. Kun je na het lezen van mijn toelichting alle gegeven algemene betekenissen plaatsen?
  5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
  6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Algiz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
  7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Algiz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

>> Sowulo