Gebo – geschenk

Terug

Gebo – een cadeau

Rune Gebo
Gebo

Gebo betekent geschenk. Een geschenk aanvaarden schept een bepaalde verplichting en creëert een band of een relatie tussen gever en ontvanger. In de Noordse cultuur vraagt een gift om een tegengift. Gebo betekent daarom ook partnerschap of verbond; zakelijk en/of emotioneel. Gebo wordt geschreven als een X. Een rijtje xxx-en onder een brief betekent ‘ik hou van jou’ en ‘drie kusjes’.

De Rune Gebo bestaat uit 2 diagonale lijnen die elkaar in het midden snijden. Dit wijst op evenwichtigheid en balans. Balans tussen geven en ontvangen. In die zin verwijst deze runen naar de wet van compensatie. Waarin niets wordt gegeven voor niets, aan alles hangt een prijskaartje. Het draait hier niet alleen om het geven van tastbare geschenken, maar ook aan het geven van aandacht en het sturen van energie (positief of negatief). Denk je negatief over iemand anders, dan zal dit een uitwerking hebben op jezelf.

De vorm van Gebo duidt erop dat geven en ontvangen even belangrijk zijn. Je kunt alleen maar geven wat je zelf hebt. Om iemand lief te hebben, moet je eerst jezelf liefhebben. Om iemand vreugde te geven, moet je zelf eerst vreugdevol zijn. Omdat we in een circulair universum leven, komt alles wat je geeft,weer bij je terug. Positief of negatief. Het is ook belangrijk dat je kunt ontvangen. Kun je een ander toestaan om jou iets te geven? Voor de circulatie van energie is dat belangrijk. Sta je die ander niet toe om aan jou iets te geven, dan blokkeer je de energiestroom voor jezelf maar ook voor die ander.

Dankbaarheid en vreugde zijn de positieve gevoelens die je in staat stellen alles wat je wenst, alle geschenken te ontvangen van het universum.

Hoe staan we in partnerschappen en hoe is onze verhouding met ons Hoger Zelf of met God (een hogere macht)? Geven we ook aan God? Voelen we dankbaarheid of bidden we slechts om hulp en mopperen we over alles wat niet goed gaat en wat we niet hebben en naar ons idee wel zouden moeten hebben. Merken we de overvloedige geschenken van het universum wel op?

Een goede methode om weer in balans te raken met het geschenk dat leven heet, is om een wandeling in de natuur te maken. Een andere krachtige methode is om een dankbaarheidsdagboek bij te houden en dagelijks vijf dingen op te schrijven waarvoor je dankbaar bent. Meer mag, minder niet. Hiervoor is een logische reden. Je kunt één of twee dingen waarvoor je dankbaar bent vaak heel snel noemen zonder echt het gevoel van dankbaarheid te voelen. Wanneer je minstens vijf dingen opschrijft, komt dat gevoel van dankbaarheid vanzelf. En het gaat niet om het weten dat je veel hebt om dankbaar voor te zijn, het gaat om het voelen.

Voor sommige mensen is Gebo ook de rune van opoffering, van geven zonder iets terug te ontvangen. Maar dat is volgens mij een ‘westerse’ en christelijke opvatting, die de oude Germanen niet hadden. Want voor hen was het ontvangen van een geschenk heel duidelijk een verplichting om iets terug te geven. Mensen die verstoten waren uit de maatschappij en niets hadden, konden door een gift weer opgenomen worden. Er werd wel verwacht dat ze die gift terugbetaalde. Een gift was dus eigenlijk een soort lening. Aan de ander kant, gaven koningen ringen aan hun onderdanen, waarmee ze hun loyaliteit kochten. De gift die de koning van zijn ringdragende onderdanen terug mocht verwachten was dat ze voor hem vochten wanneer dat nodig was of wanneer de koning dat nodig vond. En desnoods hun leven lieten voor de ‘goede zaak’. Sterven op het slagveld was een ‘eer’ en bracht je regelrecht naar Walhalla en gaf je ook nog eens die goede naam die zo belangrijk is, zoals we bij Fehu gezien hebben.

Het geven van ringen wordt ook in verband gebracht met het huwelijk en daarom is dit de rune die het huwelijk symboliseert.

Algemene betekenissen

Rechtop: Liefde, partnerschap, delen, geschenken, balans, ruilen, vereniging, verbondenheid.

Omgekeerd: Geen

Mythologische figuur: geen

Opdrachten

  1. Teken/schrijf de rune Gebo een aantal keren en spreek daarbij de naam uit. Uitspraak Geeboo.
  2. Doe iets wat je leuk vindt, iets waar je lol in hebt, waar je plezier in hebt. Hoe voel je je daarna? In welke ‘tijd’ was je? Was je in het verleden, in het heden of in de toekomst?
  3. Schrijf een week lang dagelijks vijf dingen op waar je dankbaar voor bent. Beschrijf hoe je je voelt aan het eind van de week.
  4. Onderzoek een week lang het effect van geven en nemen in je leven. Wanneer je iets moois krijgt, een cadeautje, een lach, een compliment, geef dan iets terug. Wanneer je iets krijgt wat niet zo aardig is, kijk dan of je toch iets aardigs kunt vinden om op te reageren.
  5. Kun je na het lezen van de toelichting, de algemene betekenissen plaatsen?
  6. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
  7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Gebo rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
  8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Gebo rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

>>Wunjo