Rune Inguz

Terug

Inguz – De god Ing

Rune InguzIng is weer zo’n Noordse god waarover weinig bekend is. Hij wordt soms geassocieerd met Frey en iedereen ziet Inguz dan ook als een rune die op een of andere manier te maken heeft met vruchtbaarheid. De uitgang –ing werd in het oud-Engels gebruikt om aan te geven dat iemand ‘de zoon van’ is. Dus Janing is de zoon van Jan. Deze rune heeft daarom te maken met familiebanden en voortbestaan door voortplanting. In bredere zin zou je kunnen zeggen dat wanneer je deze rune trekt dit te maken heeft met het voortbestaan, het voortduren van iets. Dit kan duiden op een bedrijf maar ook op een relatie. Ing wordt ook in verband gebracht met een van de zonen van Mannus.

Een belangrijk aspect van Inguz is mogelijk het terugkerende motief in Germaanse mythen dat een held van over zee bij een stam aankomt en op vreedzame wijze weet op te klimmen naar de top. Hij weet die stam door zijn uitstekende kwaliteiten tot bloei te brengen. Wanneer deze held sterft wordt zijn lichaam de zee weer op gestuurd in een schip beladen met geschenken en nuttige zaken, zoals wapens. Hij wordt als het ware teruggestuurd naar waar hij vandaan kwam. Door het beeld van de vreemdeling die in een ander land aankomt, duidt deze rune ook op integratie, met de mogelijke verwijzing naar de noodzaak om nieuwe patronen te verinnerlijken.

Rune Inguz schrijfvariant Gezien de voorgaande rune (Mannaz) waarin wordt aangegeven dat we uit god zijn voortgekomen, kan deze rune erop wijzen dat we tijdelijk een menselijke ervaring hebben, zo goed mogelijk onze best dienen te doen, en dan weer terugkeren waar we vandaan kwamen (in een bootje teruggestuurd worden) en in feite eeuwig levende wezens zijn. Anderzijds is het ook mogelijk dat Inguz verwijst naar familiebanden en erfelijkheid. In dit verband is het interessant dat Ing behalve als een ruitje ook vaak geschreven wordt als 2 X-jes boven elkaar, wat enige gelijkenis vertoont met de dubbele helix van het DNA-molecuul.

Door de betekenis kinderen heeft deze rune ook de betekenis ‘verwachtingen’. We verwachten van alles van onze kinderen, maar ook van anderen om ons heen. Vaak hebben we dezelfde ‘verwachtingen’ of gedachtepatronen die onze ouders ook hadden. We passen daardoor in het familieplaatje.

Algemene betekenissen

Rechtop: Seksualiteit, lust, vruchtbaarheid, landbouw, deugd, vrede, overvloed, kinderen. Integratie. Verwachtingen. In negatieve zin: onvolwassenheid.

Omgekeerd: Heeft geen omgekeerde vorm

Mythologische figuur: de god Frey, Ing

Opdrachten

  1. Teken de rune Inguz en zeg de naam: Ing-goez (de tweede g zoals in het Duits).
  2. Welke betekenis(sen) geeft Frey aan de rune Inguz?
  3. Welke betekenis(sen) geeft Ing aan de rune Inguz
  4. Kun je na het lezen van de toelichting alle gegeven algemene betekenissen plaatsen?
  5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze Rune te kunnen onthouden.
  6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Inguz  interpreteren?
  7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Inguz  interpreteren?

>> Othila