Sowulo

Terug

Sowulo – Zon, succes

Rune SowuloDe Zon (Duits – die Sonne) is vrouwelijk in het Germaanse gedachtegoed en de Maan mannelijk. In het westerse denken, gebaseerd op de oude Grieken is de Zon mannelijk en werd de Zon gelijkgesteld aan de hoogste godheid. In het Germaanse gedachtegoed is dat niet het geval. De zon, de maan en de sterren zijn door Odin geschapen, die vonken uit Muspelheim opving en aan het hemelgewelf plaatste (de schedel van de reus Ymir). In de Edda wordt voor de zon meestal het persoonlijk voornaamwoord ‘zij’ gebruikt maar soms ook het woordje ‘hij’. Waarschijnlijk hadden onze Germaanse voorouders dus helemaal niet het idee dat de Zon vrouwelijk was, maar eerder zowel vrouwelijk als mannelijk.

De zon geeft ons warmte en voor de Noordse volken was die warmte van de zon een vrouwelijke, koesterende warmte, waardoor de gewassen konden groeien. Het is dus niet zo vreemd dat de Zon in de Noordse mythologie gezien wordt als een godin. Deze godin, Sunna genaamd, trok dagelijks in haar strijdwagen de zon langs de hemel. Haar zonnewagen werd getrokken door twee paarden of door twee oerossen. Net zoals haar broer De Maan werd zij achtervolgd door een Wolf (Sköll). Wanneer Ragnarok (het eind der tijden), plaatsvindt zal de wolf haar inhalen en opslokken. Er zal echter een nieuwe wereld ontstaan, waarin de dochter van Sunna aan de hemel zal stralen.

De betekenissen van Sowulo zijn verbonden met de eigenschappen die aan de zon worden toegeschreven. Sowulo geeft warmte waardoor dingen kunnen groeien. Alles is goed wanneer de Zon iedere dag opkomt en haar normale route langs de hemel volgt. In die zin is Sowulo ook een geruststelling en een verwijzing naar de normale cycli in de natuur. De zon komt op, de zon gaat onder, de zon komt weer op. Zo moet het zijn. Sowulo is ook de rune van het licht. In het licht van de zon zijn dingen minder eng dan in het licht van de maan. Je kunt bij zonlicht alles goed zien. In dit opzicht wijst Sowulo ook op inzicht en dingen in het juiste daglicht zetten. Sowulo biedt je de mogelijkheid dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. De zon is ook volledig onpartijdig. Zij komt op voor iedereen en nog gratis ook. Hieruit wordt de betekenis afgeleid om vrijgevig te zijn zoals de zon.

Sowulo en Wunjo zijn de twee runen die te maken hebben met Vreugde. Van Sowulo wordt gezegd dat zij een hogere vorm van vreugde vertegenwoordigt. De vreugde van Wunjo heeft vaak te maken met iets bereiken. De vreugde van Sowulo is de vreugde die we associëren met luieren in de zon op een mooie, warme zomerdag.

Sowulo is niet omkeerbaar maar Sowulo heeft wel een negatieve kant. Sowulo duidt op een sterke, krachtige positieve levenskracht en –energie. Te veel Sowulo kan leidde tot droogte en opbranden. Te weinig kan duiden op een gebrek aan levendigheid en warmte.

Algemene betekenissen

Rechtop: Goede gezondheid, succes, levensenergie, helderheid, begrip, optimisme, zelfvertrouwen of overmoedig. Burn-out. Dankbaarheid. Vreugde. Warmte. Hartelijkheid.

Omgekeerd: Niet omkeerbaar

Mythologische figuur: godin Sunna

 Opdrachten

  1. Teken de rune Sowulo en zeg de naam: Soo-woe-loo.
  2. Kun je je een ‘sowulo-moment’ herinneren? Had je op dat ‘sowulo-moment’ veel of weinig gedachten?
  3. Welke betekenis(sen) geeft de godin Sunna aan de rune Sowulo?.
  4. Kun je na het lezen van de toelichting alle gegeven algemene betekenissen plaatsen?
  5. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
  6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Sowulo interpreteren?
  7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Sowulo interpreteren?

>> Teiwaz