Noordse Mythologie

De Edda, bron Noordse Mythologie

Gesta Danorum, angers fragment, blz 1
Gesta Danorum

Voor een goed begrip van de runen is enige achtergrondkennis van de Noordse mythologie handig. Dit geeft een kader om de runen te kunnen plaatsen en daardoor zijn de betekenissen makkelijker te onthouden. Je kunt dit deel doorlezen, doorbladeren of helemaal overslaan.

De achtergrondinformatie bij deze cursus “Runen leren lezen” geeft een samenvatting van:

Er is niet over alle goden evenveel informatie beschikbaar omdat we maar een beperkt aantal bronnen hebben om uit te putten. Onze Germaanse voorouders waren niet van die schrijverstypen. Ze hadden een schrift, het runenschrift, maar dit werd niet gebruikt om uitvoerig verslag te doen van hun religie en goden, zoals dat bij de Grieken en Romeinen wel het geval was. De Germaanse godenverhalen stammen dan ook uit de tijd dat de oude religie al was verdrongen door het christendom en de beperkte bronnen die we hebben zijn grotendeels opgeschreven door christelijke monniken. Die monniken waren niet erg geïnteresseerd in het nauwkeurig opschrijven van de godenverhalen. Zij waren meer geïnteresseerd in het winnen van zieltjes voor hun eigen geloof. Daardoor zijn hun verslagen niet altijd betrouwbaar. Er zijn twee belangrijke bronnen voor de mythologie van de Oud-Germanen:

  • de Gesta Danorum van de Deense geschiedkundige Saxo Grammaticus (ca. 1215) en
  • de proza-Edda van de IJslander Snorri Sturluson (ca. 1220).
prose edda manuscript uit 18de eeuw
Proza Edda

Saxo Grammaticus (pseudoniem waaronder deze man zijn ‘wereldlijk werk’ schreef) was een geestelijke en hij schreef zijn geschiedenis van Denemarken in het Latijn. Hij vertelt vooral over koningen en helden. Van de goden moest hij niet veel weten omdat het niet strookte met zijn christelijke geloof. Wanneer hij wel over de goden schreef, was dat altijd met een zekere verachting.

Snorri had geen probleem met de oude goden en zijn Edda is ‘de levendigste, grootste en aantrekkelijkste collectie Noordse mythen en legenden.’[1]

Er is een Edda Vertaling van Frans Berding die vrij is van copyright en je kunt die downloaden van www.gutenberg.org. Er is ook een boek over de Noorsche mythen van de hand van H.A. Guerber op Gutenberg. Als je zoekt op ‘Edda”, kom je deze allebei tegen. En ook een aantal boeken in het Engels. Het fijne van Gutenberg is dat je nu kunt kiezen in welk formaat je het boek wilt downloaden. Ze ondersteunen Epub en Kindle.

>>Schepping en einde der tijden

 


[1] Mens en Mythe – Sagen van de Noormannen; Time-Life Books B.V. 1997