Hagalaz – Hagel

Terug

Hagalaz (hagel), een verwoestende natuurkracht

Rune Hagalaz
Hagalaz

Hagalaz betekent hagel en wordt gezien als een verwoestende natuurkracht. Er zijn natuurlijk ook hagelbuitjes die niet veel voorstellen, maar dat zijn niet de gebeurtenissen waar de rune Hagalaz op doelt. Een behoorlijke hagelbui is in staat om de gewassen totaal te verwoesten en zelfs kleine dieren te doden. Hagel doet pijn! In die zin duidt Hagalaz op verwoestende en negatieve gebeurtenissen die je leven totaal verstoren. Zo’n gebeurtenis kan net zo onverwachts komen als een Hagelbui en je lijkt er net zo weinig invloed op te hebben. Hagalaz wordt daarom geassocieerd met vertragingen, onderbrekingen, lijden, tegenspoed, ziekte en verwonding.

De Hagelbui is kort, maar het kan een tijd duren voordat je de gevolgen te boven bent gekomen.

Hagalaz wordt ook wel gezien als de ‘grote wakker schudder’. Je moet het oude loslaten, wil je verder kunnen. Dit heeft te maken met een uitspraak die vaak word toegeschreven aan Albert Einstein maar die hij waarschijnlijk nooit heeft gezegd: “wanneer je blijft doen wat je altijd al deed, je krijgt wat je altijd al had”.

De Norn die is verbonden aan Hagalaz is dan ook Urd. Zij is de Norn van het verleden. Laat het verleden los. Je leeft nu! Deze rune wijst je op de noodzaak oude overtuigingen te veranderen. En iedere overtuiging kan veranderd worden, maar het duurt vaak even om een oude overtuiging te vervangen door een nieuwe. Het oude voelt vertrouwd en het nieuwe is onwennig. Daarom is waakzaamheid geboden bij het veranderen van oude overtuigingen, want voor je het weet steken ze weer de kop op.

Meadows vergelijkt Hagalaz naar zijn vorm met een regenboog, met een brug tussen de ene wereld en de anderen. In dit geval een brug tussen het zichtbare en het onzichtbare. Bijvoorbeeld tussen je onbewuste gedachten en je bewuste gedachten.

Een hagelsteen ziet er uit als een ei, of een zaadje waaruit iets kan gaan groeien. Je dient dat nieuwe begin wel te koesteren en de kans te geven om te groeien. Een ei van ijs sluit prachtig aan bij de Noordse mythologie omdat de Noordse scheppingsmythe aangeeft dat alles begon met Audhumla die Ymir uit het ijs likte.

Algemene betekenissen

Rechtop: Reiniging, zuivering, ruimte voor groei, acceptatie, standvastigheid, gebeurtenissen uit het verleden, loslaten, het onbewuste, testen/ het gevoel hebben getest te worden, destructieve natuurkrachten, chaos, verliezen, onderdak zoeken, onopgeloste zaken, de schuld leggen bij anderen. Nostalgie.

Omgekeerd: geen omgekeerde vorm

Mythologische figuur: De Norn Urd

Opdrachten

  1. Teken de rune Hagalaz een aantal keren op papier en herhaal de naam om deze in je geheugen te prenten. De uitspraak is Haakalaz. (de a in Ha is lang. De a in gal is korter (zit tussen aa en a in) en de a in az is het kortst. De g wordt uitgesproken als een Duitse g. Dus een soort zachte k.
  2. Neem een probleem of een zorg in gedachten en schrijf in het midden van een blanco vel papier in een of twee woorden wat je probleem of zorg is. Zet daar een cirkel omheen. Noteer nu alle gedachten (angsten, oplossingen) die je hebt over dat probleem, rondom het probleem. Maak je niet druk waar je je gedachten moet zetten, zet ze gewoon op gevoel ergens neer. Bij een volgende rune, komen we op deze oefening terug.
  3. Welke betekenis geeft de Norn Urd aan Hagalaz?
  4. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
  5. Kun je na het lezen van de toelichting,  de algemene betekenissen plaatsen?
  6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Hagalaz interpreteren?
  7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Hagalaz interpreteren?

Naudiz