Runen betekenissen in ‘t kort

Overzicht om snel de betekenissen van de runen te kunnen opzoeken

Rune Fehu - vee, voorspoed, welvaartFehu – Vee, welvaart, voorspoed
Rechtop: Voorspoed, winst, voordeel, financiële zekerheid, succes, vruchtbaarheid, voeding, voedsel, delen, luxe.
Omgekeerd: Verlies, jaloezie, afgunst, falen, faillissement, slavernij, openstaande rekeningen.

Rune Uruz - oeros, scheppingskrachtUruz – Oeros, kracht, mannelijkheid
Rechtop: Dapperheid, oerbegin, initiatie, uitdaging, ongetemde kracht, goede gezondheid, uithoudingsvermogen, wilskracht, doorzetten, iets afmaken, onafhankelijkheid, met beide benen op de grond staan, intuïtie, verlangen.
Omgekeerd: Besluitenloosheid, gebrek aan actie, geweld, slechte gezondheid, woede, niet weten wat je wilt, gebrek aan wilskracht, angstig.

Rune Thurisaz - reus, doornThurisaz/Thorn – Thor, Reus, Doorn
Rechtop: Bescherming en verdediging, vruchtbaarheid en regeneratie, overkomen van moeilijkheden, de noodzaak voor corrigerende handelingen, weerstand.
Omgekeerd: kwetsbaarheid, conflict, vijandige rivaliteit, ziekte, problemen, natuurkrachten, agressie, aangevallen worden, vernietiging, conflicten, psychische nood/problemen.

Rune Ansuz - mondAnsuz – God, woord, mond
Rechtop: Nieuws, studie, communicatie, wijsheid uit onverwachte hoek/bron, inspiratie, sjamanisme, goed gebekt, uitstekende taalvaardigheden, leiderschap, onderwijzen, waarheid.
Omgekeerd: Verliezen, misverstanden, ijdelheid, oneerlijkheid, neuroses, verraad.

Rune Raido - bewegingRaido – Paardrijden, reis, beweging
Rechtop: Reizen, verkennen, vakantie, nieuwe start, beweging, leiderschap, richting, riten, ceremonieën, processen, promotie. beweging richting doel.
Omgekeerd: controle freaks, dictatorschap, ontwrichting, degradatie, terugtrekken, geen doel hebben.

Rune Kenaz - toortsKenaz – Toorts, vonk en/of puist, zweer
Rechtop: Verlichting, wetenschappelijk onderzoek, vorming, helderheid, kennis, openbaring.
Omgekeerd: Verwarring, valse hoop, gebrek aan helderheid, arrogantie, onwetendheid.

Rune Gebo - geschenkGebo – Geschenk
Rechtop: Liefde, partnerschap, delen, geschenken, balans, ruilen, vereniging, verbondenheid.
Omgekeerd: Geen

Rune Wunjo - vreugdeWunjo – vreugde, perfectie
Rechtop: Vervulling, succes, glorie, respect, solidariteit, hoop, wensen, saamhorigheid, harmonie, verrukking, gevoel van welzijn, vreugde, perfectie.
Omgekeerd: Mislukking, ellende, verbanning, eenzaamheid, bedwelming, onder invloed zijn van bedwelmende substanties (alcohol en andere drugs), misleidend enthousiasme.

Rune Hagalaz - HagelHagalaz -Hagel
Rechtop: Reiniging, zuivering, ruimte voor groei, acceptatie, standvastigheid, gebeurtenissen uit het verleden, loslaten, het onbewuste, testen/ het gevoel hebben getest te worden, destructieve natuurkrachten, chaos, verliezen, onderdak zoeken, onopgeloste zaken, de schuld leggen bij anderen. Nostalgie.
Omgekeerd: geen omgekeerde vorm

Rune Naudiz - pijnNaudiz – Nood, behoefte
Rechtop: Innerlijke kracht, (innerlijke) bronnen, urgentie, groei, verandering, vastbeslotenheid, weerstand, veerkracht. Lijden, aandoening, behoeftig, bezorgdheid, schuld, lafheid, extremen, beperkingen.
Omgekeerd: Niet omkeerbaar.

Rune Isa - IJsIsa – IJs
Rechtop: Vertraging, pauze om zaken te overdenken, conserveren, stabiliteit, focus, afstandelijkheid, voltooiing, bekoelde relatie, bedrieglijke schoonheid, verraad, een gevaarlijk pad, restricties, uitstel. Vasthouden wat je zou moeten loslaten.
Omgekeerd: geen omgekeerde betekenis

Rune Jera - oogstJera – Jaar, oogst
Rechtop: een jaar, kringloop, het voorbij gaan van de tijd, overvloed, vervulling, groei, vooruitgang, geduld. Een prijs betalen of een beloning ontvangen voor activiteiten/handelingen uit het verleden. Herhaling van (negatieve) patronen.
Omgekeerd: kan niet omgekeerd worden.

Rune Eihwaz - taxusEihwaz – Taxus
Rechtop: uithoudingsvermogen, initiatie, verandering, bewustzijn, verdediging, spiritualiteit, kracht. wedergeboorte, betrouwbaarheid, dood, verlies, verwarring, hysterie.
Omgekeerd: kan niet omgekeerd worden.

Rune Pertho - kansPertho – kans
Rechtop: Het lot, amusement, spelen van een spel, succes, op creatieve wijze een probleem op lossen of de oplossing aangereikt krijgen uit onverwachte hoek. Verborgen talenten.
Omgekeerd: Misleiding, fantasieën, mislukking, geheimen, dat wat verborgen is, krachten waar je geen invloed op hebt.

Rune Algiz - beschermingAlgiz – Bescherming, een eland
Rechtop: Bescherming, verdediging, het afweren van negatieve krachten, schild, hulp. Succes bij het jagen. Gevoel beschermd te worden (door bijv. beschermengel).
Omgekeerd: kwetsbaarheid, gevaar, iets doen wat verboden is. Succes bij het jagen.

Rune Sowulo - zonSowulo – Zon, succes
Rechtop: Goede gezondheid, succes, levensenergie, helderheid, begrip, optimisme, zelfvertrouwen of overmoedig. Burn-out. Dankbaarheid. Vreugde. Warmte. Hartelijkheid.
Omgekeerd: Niet omkeerbaar

Rune Teiwaz - rechtvaardigheidTeiwaz: strijd, rechtvaardigheid
Rechtop: Wetten, orde, rechtvaardigheid, dapperheid, eerlijkheid, zegevieren, overwinnen, mannelijkheid, moed, doelgerichtheid, doordringen, bevruchten, kracht, aanwijzing waar je aandacht op te richten.
Omgekeerd: Oorlog, verslagen worden, de prijs betalen voor fouten/misdaden, iets opofferen of een offer brengen, oneerlijkheid, lafheid.

Rune Berkana - berk, vruchtbaarheidBerkana – berk, vruchtbaarheid
Rechtop: Vruchtbaarheid, vrouw, vrouwelijkheid, liefde, geboorte, voortplanting, groei, genezing, samenwerking, verjonging, kinderen. Een nieuwe start. Vrouwenzaken of specifiek vrouwelijke eigenschappen of lichaamsgesteldheden.
Omgekeerd: geheimzinnigheid, insluiting, onvolwassen gedrag, wellust, verlatenheid.

Rune Ehwaz - paardEhwaz – paard
Rechtop: Partnerschap, samenwerking, verbintenissen, huwelijk, instinct, vooruitgang, vertrouwen, loyaliteit, aanpassingsvermogen.
Omgekeerd: Verraad, scheiding, gebrek aan richting, roekeloze haast.

Rune Mannaz - mensheidMannaz – Man, mens, mensheid
Rechtop: De mensheid, intelligentie, de rede, sociale structuren, houding ten opzichte van anderen, houding van anderen ten opzichte van jou, bewustzijn en de ontwikkeling daarvan, het zelf, het ego, zelfkennis, de mens als spiritueel wezen.
Omgekeerd: arrogantie, gebrek aan zelfkennis, een vijand (of vijanden), vijandige houding.

Rune Laguz - waterLaguz – Water
Rechtop: Ongemanifesteerde mogelijkheden, oneindige mogelijkheden, intuïtie, creativiteit, met de stroom meegaan, flexibiliteit. Voorbereid zijn op het ergste. Voorzorgsmaatregelen treffen. Emoties. Liefdevolle gevoelens. Hartelijkheid.
Omgekeerd: Tegen de stroom inzwemmen, afgesloten zijn van je intuïtie, de mogelijkheden niet zien. Niet goed voorbereid zijn.

Rune Inguz - de god IngInguz – De god Ing
Rechtop: Seksualiteit, lust, vruchtbaarheid, landbouw, deugd, vrede, overvloed, kinderen. Integratie. Verwachtingen. In negatieve zin: onvolwassenheid.
Omgekeerd: Heeft geen omgekeerde vorm

Rune Othila - erfgoedOthila –  Erfland, grondbezit
Rechtop: familie, erfgoed, clan, thuis, erfenis, patriottisme, natuurwetten, iets van de grond af opbouwen, belangrijke normen en waarden waar je je zeer aan hecht en op bouwt.
Omgekeerd: Racisme, hebberigheid, klein burgerlijkheid.

Rune Dagaz - dag, het hedenDagaz – Dag
Rechtop: daglicht, doorbraak, transformatie, verlichting, begin van een nieuwe cyclus, gezondheid, overvloed, balans. In het heden zijn. In negatieve zin: Impulsiviteit, niet in het heden zijn.
Omgekeerd: Geen

Runenoverzicht om zelf aan te vullen
Je kunt bovenstaand overzicht ook voor jezelf downloaden als worddocument Runen betekenissen in het kort om uit te printen en/of aan te vullen met meer betekenissen.