Runen betekenissen in ‘t kort

Overzicht om snel de betekenissen van de runen te kunnen opzoeken

Rune Fehu - vee, voorspoed, welvaartFehu – Vee, welvaart, voorspoed
Rechtop: Voorspoed, winst, voordeel, financiële zekerheid, succes, vruchtbaarheid, voeding, voedsel, delen, luxe.
Omgekeerd: Verlies, jaloezie, afgunst, falen, faillissement, slavernij, openstaande rekeningen.

Rune Uruz - oeros, scheppingskrachtUruz – Oeros, kracht, mannelijkheid
Rechtop: Dapperheid, oerbegin, initiatie, uitdaging, ongetemde kracht, goede gezondheid, uithoudingsvermogen, wilskracht, doorzetten, iets afmaken, onafhankelijkheid, met beide benen op de grond staan, intuïtie, verlangen.
Omgekeerd: Besluitenloosheid, gebrek aan actie, geweld, slechte gezondheid, woede, niet weten wat je wilt, gebrek aan wilskracht, angstig.

Rune Thurisaz - reus, doornThurisaz/Thorn – Thor, Reus, Doorn
Rechtop: Bescherming en verdediging, vruchtbaarheid en regeneratie, overkomen van moeilijkheden, de noodzaak voor corrigerende handelingen, weerstand.
Omgekeerd: kwetsbaarheid, conflict, vijandige rivaliteit, ziekte, problemen, natuurkrachten, agressie, aangevallen worden, vernietiging, conflicten, psychische nood/problemen.

Rune Ansuz - mondAnsuz – God, woord, mond
Rechtop: Nieuws, studie, communicatie, wijsheid uit onverwachte hoek/bron, inspiratie, sjamanisme, goed gebekt, uitstekende taalvaardigheden, leiderschap, onderwijzen, waarheid.
Omgekeerd: Verliezen, misverstanden, ijdelheid, oneerlijkheid, neuroses, verraad.

Rune Raido - bewegingRaido – Paardrijden, reis, beweging
Rechtop: Reizen, verkennen, vakantie, nieuwe start, beweging, leiderschap, richting, riten, ceremonieën, processen, promotie. beweging richting doel.
Omgekeerd: controle freaks, dictatorschap, ontwrichting, degradatie, terugtrekken, geen doel hebben.

Rune Kenaz - toortsKenaz – Toorts, vonk en/of puist, zweer
Rechtop: Verlichting, wetenschappelijk onderzoek, vorming, helderheid, kennis, openbaring.
Omgekeerd: Verwarring, valse hoop, gebrek aan helderheid, arrogantie, onwetendheid.

 

Rune Gebo - geschenkGebo – Geschenk
Rechtop: Liefde, partnerschap, delen, geschenken, balans, ruilen, vereniging, verbondenheid.
Omgekeerd: Geen

 

Rune Wunjo - vreugdeWunjo – vreugde, perfectie
Rechtop: Vervulling, succes, glorie, respect, solidariteit, hoop, wensen, saamhorigheid, harmonie, verrukking, gevoel van welzijn, vreugde, perfectie.
Omgekeerd: Mislukking, ellende, verbanning, eenzaamheid, bedwelming, onder invloed zijn van bedwelmende substanties (alcohol en andere drugs), misleidend enthousiasme.

Rune Hagalaz - HagelHagalaz -Hagel
Rechtop: Reiniging, zuivering, ruimte voor groei, acceptatie, standvastigheid, gebeurtenissen uit het verleden, loslaten, het onbewuste, testen/ het gevoel hebben getest te worden, destructieve natuurkrachten, chaos, verliezen, onderdak zoeken, onopgeloste zaken, de schuld leggen bij anderen. Nostalgie.
Omgekeerd: geen omgekeerde vorm

Rune Naudiz - pijnNaudiz – Nood, behoefte
Rechtop: Innerlijke kracht, (innerlijke) bronnen, urgentie, groei, verandering, vastbeslotenheid, weerstand, veerkracht. Lijden, aandoening, behoeftig, bezorgdheid, schuld, lafheid, extremen, beperkingen.
Omgekeerd: Niet omkeerbaar.

Rune Isa - IJsIsa – IJs
Rechtop: Vertraging, pauze om zaken te overdenken, conserveren, stabiliteit, focus, afstandelijkheid, voltooiing, bekoelde relatie, bedrieglijke schoonheid, verraad, een gevaarlijk pad, restricties, uitstel. Vasthouden wat je zou moeten loslaten.
Omgekeerd: geen omgekeerde betekenis

Rune Jera - oogstJera – Jaar, oogst
Rechtop: een jaar, kringloop, het voorbij gaan van de tijd, overvloed, vervulling, groei, vooruitgang, geduld. Een prijs betalen of een beloning ontvangen voor activiteiten/handelingen uit het verleden. Herhaling van (negatieve) patronen.
Omgekeerd: kan niet omgekeerd worden.

Rune Eihwaz - taxusEihwaz – Taxus
Rechtop: uithoudingsvermogen, initiatie, verandering, bewustzijn, verdediging, spiritualiteit, kracht. wedergeboorte, betrouwbaarheid, dood, verlies, verwarring, hysterie.
Omgekeerd: kan niet omgekeerd worden.

Rune Pertho - kansPertho – kans
Rechtop: Het lot, amusement, spelen van een spel, succes, op creatieve wijze een probleem op lossen of de oplossing aangereikt krijgen uit onverwachte hoek. Verborgen talenten.
Omgekeerd: Misleiding, fantasieën, mislukking, geheimen, dat wat verborgen is, krachten waar je geen invloed op hebt.

Rune Algiz - beschermingAlgiz – Bescherming, een eland
Rechtop: Bescherming, verdediging, het afweren van negatieve krachten, schild, hulp. Succes bij het jagen. Gevoel beschermd te worden (door bijv. beschermengel).
Omgekeerd: kwetsbaarheid, gevaar, iets doen wat verboden is. Succes bij het jagen.

Rune Sowulo - zonSowulo – Zon, succes
Rechtop: Goede gezondheid, succes, levensenergie, helderheid, begrip, optimisme, zelfvertrouwen of overmoedig. Burn-out. Dankbaarheid. Vreugde. Warmte. Hartelijkheid.
Omgekeerd: Niet omkeerbaar

Rune Teiwaz - rechtvaardigheidTeiwaz: strijd, rechtvaardigheid
Rechtop: Wetten, orde, rechtvaardigheid, dapperheid, eerlijkheid, zegevieren, overwinnen, mannelijkheid, moed, doelgerichtheid, doordringen, bevruchten, kracht, aanwijzing waar je aandacht op te richten.
Omgekeerd: Oorlog, verslagen worden, de prijs betalen voor fouten/misdaden, iets opofferen of een offer brengen, oneerlijkheid, lafheid.

Rune Berkana - berk, vruchtbaarheidBerkana – berk, vruchtbaarheid
Rechtop: Vruchtbaarheid, vrouw, vrouwelijkheid, liefde, geboorte, voortplanting, groei, genezing, samenwerking, verjonging, kinderen. Een nieuwe start. Vrouwenzaken of specifiek vrouwelijke eigenschappen of lichaamsgesteldheden.
Omgekeerd: geheimzinnigheid, insluiting, onvolwassen gedrag, wellust, verlatenheid.

Rune Ehwaz - paardEhwaz – paard
Rechtop: Partnerschap, samenwerking, verbintenissen, huwelijk, instinct, vooruitgang, vertrouwen, loyaliteit, aanpassingsvermogen.
Omgekeerd: Verraad, scheiding, gebrek aan richting, roekeloze haast.

Rune Mannaz - mensheidMannaz – Man, mens, mensheid
Rechtop: De mensheid, intelligentie, de rede, sociale structuren, houding ten opzichte van anderen, houding van anderen ten opzichte van jou, bewustzijn en de ontwikkeling daarvan, het zelf, het ego, zelfkennis, de mens als spiritueel wezen.
Omgekeerd: arrogantie, gebrek aan zelfkennis, een vijand (of vijanden), vijandige houding.

Rune Laguz - waterLaguz – Water
Rechtop: Ongemanifesteerde mogelijkheden, oneindige mogelijkheden, intuïtie, creativiteit, met de stroom meegaan, flexibiliteit. Voorbereid zijn op het ergste. Voorzorgsmaatregelen treffen. Emoties. Liefdevolle gevoelens. Hartelijkheid.
Omgekeerd: Tegen de stroom inzwemmen, afgesloten zijn van je intuïtie, de mogelijkheden niet zien. Niet goed voorbereid zijn.

Rune Inguz - de god IngInguz – De god Ing
Rechtop: Seksualiteit, lust, vruchtbaarheid, landbouw, deugd, vrede, overvloed, kinderen. Integratie. Verwachtingen. In negatieve zin: onvolwassenheid.
Omgekeerd: Heeft geen omgekeerde vorm

Rune Othila - erfgoedOthila –  Erfland, grondbezit
Rechtop: familie, erfgoed, clan, thuis, erfenis, patriottisme, natuurwetten, iets van de grond af opbouwen, belangrijke normen en waarden waar je je zeer aan hecht en op bouwt.
Omgekeerd: Racisme, hebberigheid, klein burgerlijkheid.

Rune Dagaz - dag, het hedenDagaz – Dag
Rechtop: daglicht, doorbraak, transformatie, verlichting, begin van een nieuwe cyclus, gezondheid, overvloed, balans. In het heden zijn.
Omgekeerd: Impulsiviteit, niet in het heden zijn.

Runenoverzicht om zelf aan te vullen
Je kunt bovenstaand overzicht ook voor jezelf downloaden als worddocument Runen betekenissen in het kort om uit te printen en/of aan te vullen met meer betekenissen.