Rune Othila

Terug

Othila –  Erfland, grondbezit

Rune OthilaHet woord Othila betekent allodium en verwijst naar een vrij erfgoed. Dit  in tegenstelling tot een feodum (leengoed), waarbij iemand land in leen heeft van de eigenaar (de leenheer). Het verschil is dat feodaal land niet overerfbaar is. Wanneer iemand met land ‘in leen’ sterft, vervalt ‘de leen’ en gaat die weer over op de eigenaar die het naar believen aan iemand anders kan ‘lenen’. Allodiaal land is eigen grondbezit waarop geen verplichtingen rusten. Land werd eigen bezit door het heel lang in de familie te hebben.

Families die zich allodiaal bezit konden veroorloven waren vaak rijk en machtig en konden zichzelf beschermen. Daarom wordt Othila ook vaak gezien als de rune van de adel.

De belangrijkste betekenis van de rune Othila is echter dat het belangrijk is dingen te doen in je leven waar je achter-achterkleinkinderen iets aan hebben. Wanneer we kijken naar de bijbel dan zien we dat wanneer iemand een zonde (bijvoorbeeld een moord) begaat, deze zonde gevoeld wordt tot in de 7de generatie. Bert Hellinger, de grondlegger van Familieopstelling, zegt dat uit familieopstellingen duidelijk blijkt dat dit het geval is. De Germanen hadden een geloof in hamingja. Sommige mensen lijken geboren voor geluk. Dit geluk straalde ook af op hun omgeving. Een vorst met veel hamingja leidt zijn volk naar de overwinning op het slagveld, zijn akkers brengen graan in overvloed voort. Net zoals je leven beïnvloed wordt door de zonden van je voorouders, kan het hamingja van je voorouders ook op je overgaan. Het is dus aan iedereen om zijn karakter te stalen, om altijd weer het goede te doen, om hamingja op te bouwen voor het nageslacht.

Algemene betekenissen

Rechtop: familie, erfgoed, clan, thuis, erfenis, patriottisme, natuurwetten, iets van de grond af opbouwen, belangrijke normen en waarden waar je je zeer aan hecht en op bouwt.

Omgekeerd: Racisme, hebberigheid, klein burgerlijkheid.

Mythologische figuur:

Opdrachten

  1. Teken de rune een aantal keren en zeg de naam: Oo-thie-la. th als in het Engels.
  2. Wat is hamingja?
  3. Hoe staat het met je eigen hamingja? Ken je iemand waarvan je zou zeggen dat die veel Hamingja heeft? Straalt die Hamingja ook op jou over?
  4. Freya Aswynn merkt op dat Othila eruit ziet als een combinatie van de Rune Inguz met Gebo. Licht toe wat deze twee runen met Othila te maken hebben.
  5. Kun je na het lezen van de toelichting alle algemene betekenissen plaatsen? Zo nee, welke betekenissen niet?
  6. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
  7. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Othila rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
  8. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Othila rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

>> Dagaz