Rune Mannaz – Mensheid

Terug

Mannaz – Man, mens, mensheid

Rune MannazHet woord Mannaz betekent man, mens en mensheid.

De Romeinse geschiedschrijver Tacitus heeft omstreeks 80 n.chr. in zijn Germania het een en ander opgeschreven over de stammen ten noorden van de Rijn, hun gebruiken en gewoonten. Hij zegt dat de Germanen in hun liederen een god vereerde die Tuisto wordt genoemd. Deze god was uit de aarde geboren. Hij had een zoon Mannus en Mannus had weer drie zonen, die ieder hun naam hebben verleend aan een Germaanse stam. Dit waren de Ingaevones, Herminones en de Istaevones. Zo kregen de Germanen een goddelijke oorsprong en is Mannus de eerste mens. Er wordt ook wel eens gedacht dat met Teiwaz niet de god Tyr bedoelt wordt, maar deze god Tuisto, de vader van Mannus.

Rune Wunjo, de helft van MannazDe rune Mannaz wijst erop dat de mens een goddelijk, spiritueel wezen is. Dit is de rune die terugverwijst naar Het Zelf en naar het leren kennen van jezelf. Mannaz is een dubbele wunjo in spiegelbeeld. Dit verwijst ernaar dat andere mensen fungeren als spiegels voor onszelf om onszelf te leren kennen, maar duidt ook op eenwording, het heilige huwelijk van de alchemisten, om ware vreugde te kunnen ervaren.

De Rune Mannaz verwijst ook naar het ego. In een trekking kan deze rune dus aangeven dat je ego aan het opspelen is, dat iets niet werkelijk belangrijk is in het grotere geheel, maar dat je ego gelijk wil krijgen. Het is ook mogelijk dat wanneer je alle runen werpt dat de runen die het dichts bij Mannaz liggen iets vertellen over wat nu belangrijk voor je is en de runen die wat verder weg liggen minder belangrijk zijn of later pas belangrijk worden.

Omgekeerde Mannaz kan wijzen op een gebrek aan zelfkennis, maar kan ook een ‘vijand’ aanwijzen.

Algemene betekenissen

Rechtop: De mensheid, intelligentie, de rede, sociale structuren, houding ten opzichte van anderen, houding van anderen ten opzichte van jou, bewustzijn en de ontwikkeling daarvan, het zelf, het ego, zelfkennis, de mens als spiritueel wezen.

Omgekeerd: arrogantie, gebrek aan zelfkennis, een vijand (of vijanden), vijandige houding.

Mythologische figuur: Mannus

Opdrachten

  1. Teken de rune Mannaz en zeg de naam: Man-naz
  2. Welke betekenis(sen) geeft Mannus aan de rune Mannaz?
  3. Kun je na het lezen van de toelichting de algemene betekenissen plaatsen?
  4. Bedenk twee sleutel- of steekwoorden om deze rune te kunnen onthouden.
  5. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Gaat mijn zaak goed lopen? Hoe zou je Mannaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?
  6. Stel je nu voor dat deze rune wordt getrokken op de vraag: Krijg ik ooit weer een relatie? Hoe zou je Mannaz rechtop interpreteren? En hoe omgekeerd?

>> Laguz