Runen in de Praktijk

Praktijk – Algemeen

Nu je de runen hebt bestudeerd, is het tijd voor ‘het echte werk’, het trekken van de runenstenen. Met ‘trekken’ bedoelen we dat je een voor een de stenen uit het zakje haalt en neerlegt volgens een vast (leg)patroon. De eerst getrokken steen komt op positie 1, de tweede getrokken steen op positie 2, et cetera. Ik kijk eigenlijk nooit naar de stenen terwijl ik ze neerleg, omdat ik altijd zo geneigd ben om ze dan ‘rechtop’ te leggen. Door deze werkwijze komt het ook voor dat een rune ‘dicht’ wordt neergelegd, dus met de achterkant, de lege kant naar boven. Dit kan betekenen dat de steen niet meedoet. Maar het is ook mogelijk dat deze steen aangeeft wat ‘latent’ aanwezig is, maar niet geactiveerd hoeft te worden. Het is ook mogelijk dat die steen iets zegt over iets waarvan je je niet bewust bent, maar wat wel degelijk van invloed is. Het is altijd een beetje zoeken waarom een steen ‘dicht’ ligt. Maak je er in ieder geval niet druk om. De belangrijkste betekenis wordt gegeven door de betekenis rechtop of omgekeerd van de rune en in tweede instantie kun je kijken of het feit dat die steen ‘dicht’ lag nog iets toevoegt. Als er niets bij je op komt, dan is het ook goed.

Ga in ieder geval niet stressen over de interpretatie want daardoor blokkeer je je intuïtie.

Het is niet noodzakelijk allerlei rituele handelingen te verrichten voordat je de runen gaat trekken. Wel is het nuttig om altijd dezelfde werkwijze aan te houden. De reden hiervoor is, dat dit voor jezelf een gevoel geeft dat je het ‘goed’ hebt gedaan en zul je het antwoord makkelijker kunnen aanvaarden als een juiste aanwijzing op je levenspad.

Overzicht van de lessen

Om te beginnen heb je een setje runen nodig. Die kun je zelf maken of kopen. Je kunt beginnen met runen op simpele kartonnetjes. Zie hier de mogelijkheden voor het zelf maken van runen.

Praktijkles 1 – het één-rune-legpatroon, lekker snel

Praktijkles 2 – het drie-runen-legpatroon, verleden-heden-toekomst

Praktijkles 3 – het vijf-runen-legpatroon: uitbreiding op het drie-runen-legpatroon

Praktijkles 4 – het vier-runen-legpatroon: het kleine kruis, wat wel en wat niet te doen.

Praktijkles 5 – het zeven-runen-legpatroon:

Praktijkles 6 – het acht-runen-legpatroon

Praktijkles 7 – Het runen-keuzelegpatroon

>> Setje runen maken