Runencursus Praktijkles 6 – acht-runen-legpatroon

Terug

Praktijkles 6 – Acht runen voor innerlijk en uiterlijk perspectief

 

De acht runen worden uitgelegd volgens het patroon hieronder. Ik leg ze van beneden naar boven. Dus eerst situatie/probleem en vervolgens invloeden enzovoort. Het aardige van dit legpatroon is dat het inzicht geeft in het innerlijke en het uiterlijke perspectief.

Voorbeeld van een Acht-runen-consult

Vraag van Margriet: “Ik heb gesolliciteerd op een baan die me helemaal het einde lijkt en ik wil weten hoe een en ander gaat verlopen en of ik nog ergens rekening mee moet houden.”

Ik houd van dit soort vragen omdat er niet alleen passief gevraagd wordt naar wat het lot in petto heeft.  Margriet graag wil weten hoe ze het lot een handje kan helpen.

Zij trok de volgende runen:

 

acht-runen-legpatroon uitgewerkt voorbeeld margriet

Op het probleem, of beter gezegd op de situatie, liggen Uruz en Wunjo. Uruz duidt op innerlijke kracht, op intuïtie en op een nieuw begin en met name op een nieuwe uitdaging. Wunjo is de rune die duidt op geluk en voorspoed. Je zou kunnen zeggen dat deze twee runen aangeven dat Margriet het bij het juiste eind heeft dat dit een baan is waar zij zich gelukkig in zal voelen.

Raido en Hagalaz liggen op de invloeden die inwerken op de situatie. Raido heeft te maken met richting en beweging en Hagalaz is de rune van plotselinge verstoringen.

De beste koers wordt weergegeven door Berkana en Naudiz. Berkana kan duiden op een geboorte en in dit verband de geboorte van een nieuwe baan. Naudiz duidt meestal op vertragingen maar kan ook duiden op in nood verkeren.

De uitkomst wordt weergegeven door Gebo en Jera. Gebo duidt op een geschenk en Jera duidt op oogst. Dit ziet er veelbelovend uit.

De runen nader bekeken

De situatie geeft aan dat deze baan een nieuwe uitdaging is en dat Margriet voelt dat het een uitdaging is die zij graag wil aangaan. Zij zegt hierover dat haar huidige baan wel leuk is, maar het haar inderdaad ontbreekt aan een uitdaging om haar tanden in te zetten. Wunjo duidt erop dat zij er ontzettend veel zin in heeft. Wunjo ligt echter in het rijtje van de uiterlijke factoren. Het is mogelijk dat Wunjo erop wijst dat het bedrijf een periode van groei doormaakt en daarom op zoek is naar meer personeel. Het zou dan niet gaan om het vervangen van iemand, maar om een nieuwe functie. Margriet zegt dat dit klopt.

Op de posities van de invloeden ligt Raido op het innerlijk perspectief en Hagalaz op het uiterlijk perspectief. Raido duidt op de invloed die Margriet heeft op de situatie. Raido duidt op reizen, op beweging, op iets nieuws beginnen, op richting en structuur. Raido heeft in mijn beleving vaak een onrustige energie en deze rune duidt vaak op de noodzaak om te gronden, om tot rust te komen, zodat je niet op hol slaat. Daar kan Margriet wel inkomen want ze voelt zich inderdaad onrustig. Aan de ene kant wil ze die baan heel graag en zou het liefst morgen beginnen, aan de andere kant voelt ze zich onrustig, wat volgens haar niet te maken heeft met het gevoel dat ze niet geschikt zou zijn voor deze baan. Het is een gevoel dat ze niet goed kan pakken.

Hagalaz ligt op de kant van het uiterlijk perspectief. Hagalaz betekent hagelbui en duidt op verwoestende, plotselinge invloeden. Het kan nogal heftig zijn. Omdat dit op de uiterlijke kant ligt, kan het iets zijn binnen het bedrijf. Mogelijk iets waardoor de baan niet doorgaat of iets waardoor de sollicitatieprocedure vertraging oploopt.

Het is mogelijk dat Margriet dit aanvoelt en dat haar onrust daardoor wordt veroorzaakt.

De beste koers wordt aangegeven door Berkana en door Naudiz. Naudiz is vaak een aanwijzing om je niet in riskante ondernemingen te storten. Het is mogelijk dat dit bedrijf dat wel heeft gedaan en daardoor in nood verkeert.

Berkana is een rune die te maken heeft met het koesteren van iets nieuws. Met bemoederen. Het nieuwe moet richting krijgen en structuur. Dit sluit wel aan bij Raido die lag op de invloeden van binnenuit.

De uitkomst is Gebo wat duidt op een geschenk. In de Noordse mythologie vraagt een geschenk om een wedergeschenk. Voor Margriet vertegenwoordigt deze baan een geschenk waar zij zich graag met ziel en zaligheid voor wil inzetten.

Jera duidt op oogsten en op een jaar. Je zou hierbij kunnen denken dat we gewoon moeten afwachten. Maar ik heb het idee dat deze Rune aangeeft dat hoewel dat bedrijf nu een probleem heeft qua bezetting vanwege veel werk (Hagalaz en Naudiz) door het succes en de groei van het bedrijf (Wunjo) dat Jera aangeeft dat er gewoon veel werk verzet moet worden, en dat er dan nog meer succes behaald kan worden.

Het lijkt mij dat het voor Margriet het beste is om aan te geven dat ze graag haar steentje wil bijdragen aan deze ontwikkelingen, het ziet als een uitdaging en haar werk zal koesteren als ware het haar eigen kindje.

Een andere mogelijkheid voor het uiterlijk perspectief is dat Hagalaz en Naudiz duiden op het feit dat deze sollicitatie als een schok kwam voor haar gezin en haar toenmalige collega’s. Naudiz kan er ook mee te maken hebben dat haar man en kinderen het maar niks vonden dat zij ineens 40 uur wil gaan werken in plaats van 24 en dat er meer van hun verwacht zal worden bijv. bijdragen aan het huishouden.

Het aardige is dat het onbestemde, onrustige gevoel verdween tijdens dit consult. Ze heeft die baan gekregen, maar er ging wel wat tijd overheen omdat ze binnen dat bedrijf geen tijd hadden of konden vinden voor de sollicitatiegesprekken. Ik vind dat zelf altijd een veeg teken, maar Margriet is helemaal gelukkig met haar nieuwe baan.

Opdracht 6a – Acht-runen-legpatroon voor jezelf

Bedenk een vraag voor jezelf en beantwoord die aan de hand van het Acht- runen-legpatroon.

Opdracht 6b – Acht-runen-legpatroon voor iemand anders

Vraag iemand anders om een vraag te stellen en beantwoord die aan de hand van het Acht-runen-legpatroon

Runen Praktijkles 7