Runencursus praktijkles 4 – Het kleine Kruis

Terug

Praktijkles 4 – Wat wel en wat niet te doen, met vier runen

Het runenlegpatroon het kleine kruis ziet er zo uit:

Het kleine kruis, een runenlegpatroon voor vier runen

 De betekenis van de posities is als volgt:

  1. Het thema, de huidige situatie, de kern
  2. Wat je beslist moet doen of meewerkende krachten
  3. Wat je zeer beslist niet moet doen of tegenwerkende krachten
  4. Toekomstige ontwikkeling, de uitkomst, best mogelijke resultaat

 Voorbeeld Kleine Kruis

Peter is werkzaam als interim manager en zijn opdracht is binnenkort afgelopen. Zijn vraag is: Zal ik snel een nieuwe opdracht weten te vinden?

rune-kleine-kruis

 

Het thema, de huidige situatie wordt weergegeven door Naudiz. Deze rune duidt op nood en behoefte. Voor Peter klopt dit, want zijn huidige opdracht is bijna af en hij heeft nog geen nieuwe en hij krijgt dan altijd iets panisch over zich. Geen werk betekent geen inkomsten en dat is onacceptabel. Hij heeft altijd iets pessimistisch over zijn opdrachtkansen voor de toekomst. Hij kent deze pessimistische neiging van zichzelf. Wanneer dit pessimisme de kop op steekt doet hij veel moeite om zijn innerlijk ervan te overtuigen dat het allemaal goed komt door een nieuwe opdracht te visualiseren. Dit alles past uitstekend bij Naudiz.

Op positie 2 – wat je moet doen of meewerkende krachten – ligt Inguz. Deze rune heeft te maken met voortbestaan en relaties. Op werkgebied kan deze rune duiden op relaties die hem kunnen helpen aan een volgende opdracht. Zo gaat het ook meestal. Deze rune geeft dus aan dat hij hier en daar een ‘balletje op kan gooien’ en dat zal hem helpen om weer een volgende opdracht te vinden.

Op de positie die aangeeft wat hij beslist niet moet doen, ligt de lege rune. Dit geeft aan dat niets doen uit den boze is. Dus hij moet beslist actie nemen om een volgende opdracht te zoeken.

De uitkomst, het best mogelijke resultaat wordt weergegeven door Dagaz. Dagaz duidt op het begin van een nieuwe cyclus. Dit geeft aan dat er heus wel weer een opdracht komt. Hij moet gewoon doen wat hij altijd doet om een opdracht te krijgen en dat is aangeven dat hij weer beschikbaar is. Tevens zegt Dagaz dat het verstandig is om in het hier en nu te blijven en je gedachten niet te laten afdwalen naar het verleden of de toekomst. Dit kan een aanwijzing zijn dat zijn huidige opdracht nog niet af is en dat hij met zijn aandacht daarbij moet blijven om de opdracht goed af te ronden. Voor Peter is dit niet onbelangrijk, want hij heeft dus echt die neiging om panisch te worden over de toekomst en het heden te verwaarlozen.

Opdracht 4– Het Kleine Kruis

Bedenk een vraag en trek 4 runenstenen en leg die uit volgens het patroon van het Kleine Kruis en geef een interpretatie.

Runen Praktijkles 5