Runencursus Praktijkles 7 – een keuze maken

Terug

Praktijkles 7 – De runen gebruiken om verschillende keuzes te onderzoeken

Trek voor iedere keuze drie runen en leg deze uit volgens onderstaand runen-legpatroon.

runen keuzelegpatroon

Let op dat de eerst getrokken rune in het midden van de eerste keuze komt te liggen. De tweede getrokken rune komt op positie 2, links van 1. En de derde rune komt rechts van 1. Hierdoor ligt de kern in het midden. De rune die hier ligt zegt iets over de ‘kern’ van keuze A. De rune die links ligt, geeft aan wat er negatief is aan die keuze. De rune die rechts ligt, zegt wat er positief is aan die keuze.

Voor mezelf heb ik dit keuze legpatroon gebruikt op de vraag of ik meer zou hebben aan de cursus Verhalen schrijven of aan de cursus Artikelen/essays schrijven.

Ik trok de volgende runen:

runen keuzelegpatroon uitgewerkt voorbeeld

Wanneer ik alleen naar de twee kernen kijk, zou ik direct kiezen voor ‘Verhalen Schrijven’. Gebo is een geschenk en verwijst er misschien naar dat ik deze cursus kan zien als een geschenk voor mezelf.

De kern van “Artikelen/essays schrijven” is Thurisaz. Deze rune duidt op conflicten, weerstand, doornen waar je je aan kunt prikken. In positieve zin zou je kunnen zeggen dat artikelen/essays daarom worden geschreven. Het moet prikkelend zijn. Het is ook mogelijk dat de cursus mij kan prikkelen.

Wat is negatief aan de cursus “Verhalen Schrijven?” Hierop trok ik Fehu. Fehu heeft te maken met rijkdom, maar ook met scheve ogen die de rijkdom van de een bij de ander kan oproepen. Dit speelt wel in onze familie. Daarnaast duidt Fehu erop dat je goede naam, je reputatie voortleeft na je dood. Dit doet denken aan de zin “wie schrijft, die blijft” die in onze familie vaak aangehaald wordt. Fehu zegt ook: je moet het zelf doen, op eigen kracht. Ik ben inderdaad bang dat er veel tijd gaat zitten in het maken van mijn huiswerk.

Wat is er positief aan de cursus “Verhalen Schrijven?” Hierop trok ik Algiz omgekeerd. In eerste instantie leek dat me erg negatief. Maar het valt gelukkig mee. Algiz rechtop duidt op de noodzaak om te gronden. Een reden voor mij om te kiezen voor ‘Verhalen schrijven” is om weer wat te gaan doen met mijn creativiteit. In het verleden kon ik uit het niets een verhaal bedenken en de laatste tijd had ik het gevoel dat mijn creativiteit weg is, dat ik niks meer zou kunnen bedenken om over te schrijven. De omgekeerde Algiz kan duiden op terugkerende creativiteit. Voor mij is dit erg belangrijk.

Wat is negatief aan de cursus “Artikelen/essays schrijven?” Hierop trok ik Mannaz omgekeerd. Mannaz heeft te maken met de mens en met intelligentie. Omgekeerd kan deze rune duiden op arrogantie, gebrek aan zelfkennis en een vijandige houding. Arrogantie is heel goed mogelijk. Ik denk dat ik het al kan. Ik heb immers zat essays geschreven tijdens mijn studie Engels en ook heb ik al heel wat artikelen geschreven. Verder zit ik ook hier met de vraag waar zou ik in hemelsnaam over moeten schrijven? En zit de mensheid wel te wachten op artikelen van mij? Heb ik wel iets te bieden? Een ander aspect waar Mannaz op zou kunnen duiden is dat deze cursus al is gestart. Ik zou dan instromen in de tweede les. Hierdoor kan het zijn dat ik geen aansluiting weet te vinden bij de groep. Dit is een omgekeerde betekenis van Mannaz. Rechtop: je hoort erbij. Omgekeerd: je hoort er niet bij.

Wat is positief aan de cursus “Artikelen/essays schrijven?” Hierop trok ik Sowulo. Deze rune duidt op vreugde, succes, de zon gaat schijnen, warmte. Negatief is opbranden en overmoedigheid. Gezien het feit dat Thurisaz niet echt een positieve rune is en Mannaz omgekeerd ligt, moet er wel degelijk rekening gehouden worden met de negatieve kant van Sowulo. Overmoedig misschien omdat ik denk dat ik het al kan. Opbranden omdat het toch meer tijd kost dan ik denk.

Al met al, koos ik voor Keuze A – Verhalen schrijven en ik heb daar geen spijt van gehad. Ik heb een aantal aardige verhalen geschreven, veel geleerd en mijn creativiteit is weer helemaal terug!

Opdracht 7a – keuzelegpatroon voor jezelf

Oefen het keuzelegpatroon op een keuze-vraag van jezelf. Een vraag als ‘zal ik in Frankrijk gaan wonen (keuze A) of toch in Nederland blijven (Keuze B) kan ook met dit legpatroon worden bekeken.

Opdracht 7b – keuzelegpatroon voor iemand anders

Oefen dit legpatroon nog een keer maar dan op een keuzevraag van iemand anders

Einde van deze Cursus Runen Leren Lezen

En dit is het einde van deze runencursus. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met mij op.

Vriendelijke groet,

Nelly van der Werff