Runencursus praktijkles 3 – vijf-runen-legpatroon

Terug

Praktijkles 3 – met vijf runen meer inzicht

Dit legpatroon kun je zien als een uitbreiding op variant A uit de vorige praktijkles.

Je trekt 3 kaarten en legt die uit volgens het patroon van variant a:

drie runen legging als basis voor 5-runenlegpatroon

 

Vervolgens trek je nog twee runen. De vierde rune leg je boven die op positie 2 en de vijfde rune leg je onder positie 2.

 vijf-runen-legpatroon

De rune op positie 4 duidt op de hulp die je kunt verwachten. Wanneer hier een negatieve rune ligt, kan dit erop duiden dat je adviezen in de wind slaat of moeite hebt om hulp te vragen of te accepteren. Het is ook mogelijk dat een negatieve rune duidt op uitstel of obstakels. De rune op positie 5 duidt op iets waar je niets aan kunt doen en moet accepteren.

Legpatroon uit voorbeeld 2A uitgebreid tot 5 runen

Sylvie vroeg: Ga ik mijn stage met succes afronden?

Ehwaz in het verleden duidde erop dat de twee stagebegeleiders niet op een lijn zitten.

Fehu duidt erop dat ze goed en kundig aan haar stageopdracht werkt. Het bedrijf is tevreden over haar.

Hagalaz in de toekomst duidt erop dat de stage een brug is naar ‘echt werk’ maar ook het samenbrengen, op een lijn krijgen van de stagebegeleider van school en die van het bedrijf (die van school ligt dus dwars).

Voor hulp (4de positie) trokken we Teiwaz  en voor ‘acceptatie of lot’ trokken we Pertho.

 5 runen legpatroon voor Sylvie

Teiwaz heeft te maken met doelgerichtheid, met mannelijke kracht, wetten, rechtvaardigheid en doorzetten. Om de stage met succes af te ronden is dit wat ze nodig heeft en omdat ze het goed doet, zal de stagebegeleider van school dat ook wel in gaan zien.

Pertho duidt op onverwachte kansen en op een sprong voorwaarts maken. Deze kaart geeft dus aan dat de afronding van de stage een sprong voorwaarts is.

Uit deze twee extra runen blijkt dat het probleem van de twee stagebegeleiders die niet op een lijn liggen, zich vanzelf wel oplost. Zij moet gewoon doorgaan haar stageopdracht zo goed mogelijk uit te voeren.

Opdracht 3a – Vijf runen-legging

Bedenk een vraag om de vijf-runen-legging te oefenen. Je mag ook je legging van 2a uitbreiden naar 5 runen. De keus is aan jou.

Opdracht 3b –van één naar vijf

Trek een rune op een vraag van jezelf of die van iemand anders en geef een interpretatie.

Breid vervolgens de ‘legging’ uit tot het 5-runen-legpatroon. De eerst getrokken steen ligt op de positie van het ‘heden’.

Runen Praktijkles 4