Runencursus praktijkles 5 – Zeven-runenlegpatroon

Terug

Praktijkles 5 – Advies met zeven runen

Het 7-runenlegpatroon is heel simpel. Je legt gewoon 6 runen op een rijtje en de 7de eronder.

Runen 1 en 2 geven het probleem weer
Runen 3 en 4 zeggen iets over de oorzaak, achtergrond of het verleden van het probleem.
Runen 5 en 6 geven advies hoe je het beste met het probleem om kunt gaan.
Rune 7 geeft de uitkomst weer.

Mijn vraag: Het probleem is dat ik te zwaar ben en alleen maar zwaarder lijk te worden. Ik wil dit een halt toeroepen.

Ik trok de volgende runen:

7-runen-legpatroon uitgewerkt voorbeeld

Hagalaz heeft het over ruimte voor groei. Nou, die ruimte is wat mij betreft voorbij. Mijn schildklier die niet goed werkt en de overgang kunnen misschien gezien worden als ‘destructieve natuurkrachten’. Ik heb in ieder geval niet echt het gevoel dat ik er veel invloed op heb. Daarnaast is de betekenis ‘schuld neerleggen bij anderen’ ook van toepassing, want ik leg de schuld neer bij mijn schildklier en de overgang. Berkana omgekeerd kan trouwens ook duiden op de overgang.

In het verlengde daarvan associeer ik Berkana omgekeerd ook met mijn negatieve gevoel over mijn vrouwelijkheid (te dik, niet mooi). Berkana omgekeerd heeft ook te maken met wellust, wellicht op eetgebied. Onvolwassen gedrag wat betreft mijn eetpatroon kan ook van toepassing zijn. En wellicht ligt er een gevoel van verlatenheid aan ten grondslag. Dit is interessant om te onderzoeken.

De runen die iets zeggen over de achtergrond of het verleden zijn: Ehwaz en Sowulo. Ehwaz heeft te maken met de verbinding Lager Zelf/Midden Zelf. Mijn Lager Zelf schijnt niet te reageren op al mijn visualisaties en ook niet op het toepassen van de Dynamind Techniek. Serge Kahili King (mijn Huna-leraar) zegt dat de Dynamind Techniek bij vrouwen vaak niet werkt om af te vallen (bij mannen werkt het vaak heel goed) omdat er iets emotioneels in de weg zit. Ik zou dus de Dynamind Techniek kunnen proberen op het gevoel van verlatenheid dat door Berkana omgekeerd gesuggereerd wordt. Wat betreft ‘vooruitgang’ is er wel vooruitgang in vermindering, maar heel langzaam.

Sowulo is de zon, goede gezondheid, levensenergie, optimisme. Ik heb een goede gezondheid en veel energie. Ik ben ook van nature optimistisch. Ik kan me erg goed over ‘het probleem’ heen zetten en denken ‘morgen is er weer een dag’. Of hoe erg is het nu helemaal? Heel veel vrouwen zien er in mijn ogen best aantrekkelijk uit met extra kilo’s. Dus liever dan op dieet te gaan, zou ik mezelf accepteren zoals ik ben. Daarbij blijf ik optimistisch over de gedachte dat er een manier moet zijn om gewicht te verliezen zonder diëten.

Het advies komt van Mannaz en Inguz. Mannaz heeft te maken met sociale structuren, bewustzijn en de ontwikkeling daarvan, met zelfkennis. Inguz heeft te maken met seksualiteit, vruchtbaarheid, deugd, vrede, overvloed en kinderen. Deze rune heeft tevens te maken met erfelijkheid. In beide rune zit duidelijk het aspect dat we geestelijke wezens zijn en geen fysieke. Je zou hieruit kunnen opmaken dat het niet zo boeiend is dat ik iets te veel weeg. Mannaz duidt ook op intelligentie. Ik weet natuurlijk dat minder eten en meer bewegen de manier is om af te vallen. Zelfs met een klein schildklierprobleempje. Inguz duidt op het voortduren van iets. In dit geval misschien op het voor een langere periode volhouden van minder en anders eten en van meer bewegen. Daarnaast kan het volhouden van visualisaties en de Dynamind Techniek wellicht ook een positieve bijdrage leveren aan gewichtsvermindering, waarbij minder/anders eten en beweging natuurlijk ook moeten.

De uitkomst wordt weergegeven door Algiz die te maken heeft met bescherming maar ook met gronding. Tevens is het de rune voor succes wanneer je iets najaagt. Dus als ik gewichtsvermindering najaag, kan het me lukken. Het woord ‘najagen’ is hier ook interessant. Ik moe het echt willen en er helemaal voor gaan.

Nou ja, dat wist ik eigenlijk al wel, maar ik deed het niet. Vraag is of ik het nu wel ga doen. Vandaar misschien ook dat Algiz in de uitkomst ligt. Afvallen kan lukken als ik het najaag en anders niet.

 Opdracht 5a – zeven-runen-legpatroon voor jezelf

Oefen het zeven-runen-legpatroon op een vraag van jezelf

 Opdracht 5b – zeven-runen-legpatroon voor iemand anders

Oefen dit legpatroon nog een keer maar dan op de vraag van iemand anders

Runen Praktijkles 6