Runencursus Praktijkles 2 – Drie-runen-legpatroon

Terug

Praktijkles 2 – Verleden, heden, toekomst

De ‘drie-stenenlegging’ is eenvoudig en doeltreffend. Je trekt drie runen en legt ze neer van links naar rechts, volgens het onderstaande schema.

drie runen legpatroon

De meest linkse rune zegt iets over het verleden, de middelste rune zegt iets over het heden en de meest rechtse verwijst naar de toekomst.

Je kunt ook andere betekenissen aan de posities geven. De linker positie kan bijvoorbeeld aangeven waaruit het probleem voortkomt. De middelste kan aangeven wat de beste weg is om tot een oplossing te komen en de meest rechtse positie kan de te verwachte situatie weergeven die uit de handelswijze (positie 2) voortvloeit.

Deze toekomst of uitkomst is geen vaststaand feit. Door het heden te veranderen zal de toekomst ook veranderen. De toekomst vloeit immers voort uit het heden, net zoals het heden voortkomt uit het verleden. De runen laat zien waar je vandaan komt en waar je op aanstuurt wanneer je op dezelfde voet voortgaat.

Voorbeeld bij variant A – Verleden, Heden, Toekomst

De vraag van Sylvie is: Ga ik mijn stage met succes afronden?

In het verleden ligt Ehwaz (paard) omgekeerd. Dit kan betekenen dat Sylvie gebrek aan richting ervaart. Sylvie beaamt dit en ze zegt dat het niet alleen gebrek aan richting is waar ze moeite mee heeft, maar voornamelijk dat de stagebegeleider van school en die van het bedrijf waar ze stage loopt niet op een lijn zitten. Dit past dus mooi bij een omgekeerde Ehwaz.

In het heden ligt Fehu rechtop. Fehu heeft in dit voorbeeld waarschijnlijk vooral te maken met het ontwikkelen van haar talenten. Ze heeft veel talenten en ze wil deze opleiding ook graag afmaken om daarna een goed betalende baan te kunnen krijgen waarin ze het naar haar zin heeft. Haar reputatie binnen het bedrijf is goed en van de stagebegeleider van het bedrijf krijgt ze een goede beoordeling.

Hagalaz ligt in de toekomst. Dit is een van de niet omkeerbare runen. Hagalaz is een brug tussen twee werelden. Het is mogelijk dat de stagebegeleider van het bedrijf een goed gesprek heeft met de stagebegeleider van school en dat ze dichter bij elkaar komen. De stage is belangrijk in het kader van de opleiding en de opleiding is weer belangrijk voor de uitgestippelde loopbaan. In die zin klopt Hagalaz als brug ook wel. Haar stage is ‘echt werk’. Haar stage opdracht is een degelijke onderzoeksopdracht waar het bedrijf ook echt wat mee gaat doen en omdat ze het echt goed doet, kan ze ook een mooie beoordeling en referentie krijgen.

Voorbeeld variant B – Wortel, beste handelswijze, uitkomst

Gerda vraagt: Hoe kan ik mijn financiële problemen oplossen?

voorbeeld 3 runen legging gerda

De eerst rune is Teiwaz omgekeerd en dicht. `Dicht` wil zeggen dat de lege kant naar boven lag en de afbeelding dus niet direct zichtbaar was. Ik opper dat deze runen misschien te maken heeft met fouten die gemaakt zijn in het verleden. Gerda geeft toe dat dit klopt. Dit is dus de wortel van het probleem en Gerda ziet dat het zo is. Maar hoe kan ze het oplossen? Uruz (rechtop) ligt op de positie die te maken heeft met ‘de beste handelswijze’. Dit is een rune die duidt op krachtig optreden, op de koe bij de horens vatten. Omdat ‘plek’ in deze ook belangrijk is, kan het goed zijn voor Gerda om te kijken welke plek zij in neemt in de situatie. Voelt zij zich slachtoffer? Of voelt ze dat ze haar situatie zelf in de hand kan nemen?  Het is beter, zegt deze rune, om verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie en krachtig op te treden. Dit klopt volgens Gerda ook, want ze heeft de neiging om het probleem te negeren.

De derde rune, die iets zegt over de uitkomst, is Mannaz rechtop. Mannaz is ook 2x de rune Wunjo en in die zin duidt Mannaz op heelheid. Ze kan de situatie dus ‘helen’ door er verantwoordelijkheid voor te nemen. Het is belangrijk om de situatie, het probleem in kaart te brengen en een plan op te stellen, eventueel met een adviseur, om het probleem aan te pakken in plaats van het te blijven negeren. Dit runenantwoord lijkt een open deur, maar voor Gerda is het dat niet. Ze wist het wel, maar bleef het negeren. Nu de runen het vertellen zoals het is, kan ze het niet langer negeren. Door het probleem te blijven onderdrukken bleef het in het donker. Door de runen is het aan het licht gebracht dat ze toch echt zelf iets moet doen. Het probleem gaat niet vanzelf weg. Dat Teiwaz om de wortel ‘dicht’ lag, benadrukt ook nog eens dat Gerda het probleem gewoon aan het negeren was, waardoor het groter en groter werd.

Opdracht 2A – Drie runen-legging, variant A

Bedenk een vraag en trek 3 runenstenen en leg die uit volgens patroon A (verleden, heden, toekomst). Geef een interpretatie.

Opdracht 2B – Drie-runen-legging, variant B

Bedenk een vraag en trek 3 runenstenen en leg die uit volgens patroon B. Geef een interpretatie.

 Runen Praktijkles 3