Nelly

dag advies rune ansuz
Ansuz – Mond

Ansuz: Nieuws, studie, communicatie, wijsheid uit onverwachte hoek/bron, inspiratie, sjamanisme, goed gebekt, uitstekende taalvaardigheden, leiderschap, onderwijzen, waarheid.

Als dagrune heeft Ansuz waarschijnlijk te maken met communicatie. Het is mogelijk dat je vandaag extra goed uit je woorden kunt komen en zaken helder kunt verwoorden.

Als advies geeft Ansuz dat het in deze situatie van belang is om de situatie helder te verwoorden. Ook kan er iets nieuws op je pad komen, bijvoorbeeld een wijs inzicht uit onverwachte hoek.

Rune Gebo
Rune Gebo – Geschenk

Gebo: Geschenk, liefde, partnerschap, delen, geschenken, balans, ruilen, vereniging, verbondenheid.

Gebo is altijd een prettige rune om te trekken. Mogelijk krijg je een geschenk vandaag. Dit kan een tastbaar geschenk zijn, maar ook een belangrijk inzicht of een compliment.

Een geschenk aanvaarden schept een bepaalde verplichting en creëert een band of een relatie tussen gever en ontvanger. In de Noordse cultuur vraagt een gift om een tegengift. Gebo betekent daarom ook partnerschap of verbond, zakelijk en/of emotioneel.

Spiritueel duidt Gebo erop dat wanneer je positieve energie geeft aan jezelf en je omgeving door dankbaar en blij te zijn, dit in veelvoud bij je terugkomt.

Als dagrune is het mogelijk dat je een geschenk krijgt, maar je zou ook Gebo in praktijk kunnen brengen door anderen geschenken te geven. Bijvoorbeeld in de zin van een compliment.

Berkana
Berkana – berk

Berkana betekent Berk. Steekwoorden voor Berkana rechtop zijn: Vruchtbaarheid, vrouw, vrouwelijkheid, liefde, geboorte, voortplanting, groei, genezing, samenwerking, verjonging, kinderen. Een nieuwe start. Vrouwenzaken of specifiek vrouwelijke eigenschappen of lichaamsgesteldheden.

Berkana duidt op vrouw en vrouwelijkheid, op verjonging, en samenwerking. Dit kunnen allemaal aspecten zijn die vandaag van invloed zijn, wanneer je deze rune hebt getrokken als Rune van de Dag.

We hebben allemaal een vrouwelijke intuïtieve kant en ook allemaal een mannelijke actieve kant. Als je moeite hebt met de woorden vrouwelijk of mannelijk, kun je deze ook vertalen als Yin of Yang.

Als advies kan Berkana erop wijzen dat een diplomatieke en voedende aanpak meer zoden aan de dijk zet dan een zakelijke aanpak. Soms moet je mensen de tijd geven om te groeien. Het is mogelijk dat jijzelf allang bovenop de berg staat en je gek ergert aan die medewerkers of leerlingen die nog halverwege zitten te klungelen, maar ieder heeft zijn eigen groei- en leerproces. Berkana wijst erop dat de positieve en bemoedigende aanpak vaak beter werkt dan dreigen met corrigerende maatregelen.

teiwaz omgekeerd
Teiwaz omgekeerd

Teiwaz betekent strijd en rechtvaardigheid. In omgekeerde toestand duidt Teiwaz op de negatieve aspecten van strijd en op onrechtvaardig handelen.

Steekwoorden zijn: Oorlog, verslagen worden, de prijs betalen voor fouten/misdaden, iets opofferen of een offer brengen, oneerlijkheid, lafheid.

Als je naar de steekwoorden kijkt, dan zien we dat iets opofferen of een offer brengen ook voorkomt als betekenis bij Teiwaz rechtop. Met Teiwaz rechtop,  offer je met plezier. Met Eiwaz omgekeerd, maak je het offer met tegenzin.

Als dagrune kan Teiwaz erop wijzen dat een foutje uit het verleden nu weer opgerakeld wordt of dat je de prijs betaald voor luiheid in het verleden. Stel dat het vandaag de dag is dat je je belastingaangifte moet indienen, en je hebt je hele administratie letterlijk in een schoenendoos zitten. Dan wordt het flink aanpoten om je aangifte op tijd in te dienen. Of het is vandaag de deadline voor een artikel, waar je nog niet aan begonnen bent. Of je hebt een tentamen of proefwerk en je hebt nauwelijks gestudeerd. Dat zijn van die moment waar Teiwaz omgekeerd naar kan verwijzen.

Het is ook mogelijk dat je niet tijdig hebt ingegrepen en dat een situatie escaleert. Maar geen zorgen, met Teiwaz kun je je door de situatie heen vechten! Teiwaz is hoe dan ook een krachtige strijdersrune.

dag advies rune thurisaz
Thurisaz – Thor, reus, doorn

Thurisaz: Bescherming en verdediging, vruchtbaarheid en regeneratie, overkomen van moeilijkheden, de noodzaak voor corrigerende handelingen, weerstand.

Thurisaz duidt meestal op het zoeken van de gulden middenweg. Niet overdrijven. Niet alleen maar werken, maar ook ontspannen. Dat is ook de betekenis van ‘corrigerende handelingen’. Wanneer je te ver naar rechts stuurt, raak je van de weg. Idem, wanneer je te ver naar links stuurt. Dus stel je plannen en handeling bij, wanneer dat nodig is. Ben je moe en wil je werk niet vlotten, neem dan een rustpauze. Maak een wandeling. Neem een dag vrij en ga iets leuks doen. Als er iets is wat dringend gedaan moet worden en je stelt het steeds uit, weet dan dat dat enorm veel energie kost, het is als een doorn in je zij. Je kunt het maar beter gelijk doen, dan ben je er vanaf.

Advies: Zoek de gulden middenweg en/of doe dat ene ding, dat je al dagen hebt laten liggen.

rune mannaz rechtop
Rune Mannaz Rechtop

Algemene betekenissen rechtop voor Mannaz zijn: De mensheid, intelligentie, de rede, sociale structuren, houding ten opzichte van anderen, houding van anderen ten opzichte van jou, bewustzijn en de ontwikkeling daarvan, het zelf, het ego, zelfkennis, de mens als spiritueel wezen.

De rune Mannaz wijst erop dat de mens een goddelijk, spiritueel wezen is. Dit is de rune die terugverwijst naar Het Zelf en naar het leren kennen van jezelf. Mannaz is een dubbele wunjo in spiegelbeeld. Dit verwijst ernaar dat andere mensen fungeren als spiegels voor onszelf om onszelf te leren kennen, maar duidt ook op eenwording, het heilige huwelijk van de alchemisten, om ware vreugde te kunnen ervaren.

Wanneer je deze rune trekt als advies, dan is het goed mogelijk dat het leren kennen van jezelf een goed idee is. Wanneer je deze runen trekt als dagkaart, is het mogelijk dat iemand je een spiegel voorhoudt. Je ergert je gek aan je partner, familielid, collega of iemand die een totale vreemde voor je is. Kijk dan eens of dat wat je ergert misschien iets is dat jij ook doet.

In die zin kan de rune Mannaz verwijzen naar het ego. Mogelijk is je ego aan het opspelen en wil je gelijk krijgen, terwijl dat op dit moment niet werkelijke belangrijk is.

Rune Kenaz
Rune Kenaz – Toorts

Kenaz: Verlichting, wetenschappelijk onderzoek, vorming, helderheid, kennis, openbaring.

Kenaz betekent toorts of  fakkel.  Een toorts brengt licht in de duisternis en verjaagt de schaduwen van onwetendheid. Bij licht valt er iets te zien. Als vonk duidt deze rune op inspiratie en nieuwe ideeën. Denk maar aan het ‘lampje’ boven iemands hoofd dat in afbeeldingen de vonk van inspiratie symboliseert.

Het woord Kenaz is etymologisch verwant aan het Nederlandse woord ‘kennen.’ Duisternis duidt op onwetendheid en licht duidt op kennis, op weten.

Wanneer je deze rune hebt gekregen kan het er op duiden dat het van belang is om iets van alle kanten te onderzoeken. Vergroot je kennis, doe onderzoek. Het is ook een rune die aangeeft dat in het heden zijn, in het hier en nu van groot belang is.

Een andere mogelijkheid is, dat deze toorts duidt op ergens voor staan, een standpunt innemen.