Nelly

pertho omgekeerd
Pertho omgekeerd

Pertho  omgekeerd: Misleiding, fantasieën, mislukking, geheimen, dat wat verborgen is, krachten waar je geen invloed op hebt. Trek je terug en wacht op een beter moment.

Pertho omgekeerd duidt erop dat je op het verkeerde paard wedt, dat je te veel risico’s neemt. Het is ook mogelijk dat het beter is om je even terug te trekken.

Als dag- en als adviesrune kan Pertho omgekeerd er dus op wijzen dat het geen dag is voor onnodige risico’s en dat je terugtrekken misschien verstandiger is. Dus geen discussies aangaan bijvoorbeeld.

Raido – paardrijden, reis, beweging

Raido: Reizen, verkennen, vakantie, nieuwe start, beweging, leiderschap, richting, riten, ceremonieën, processen, promotie. beweging richting doel.

Raido betekent paardrijden, reis, wiel. De betekenis van paardrijden omvat zowel beweging als richting. De weg kan lang en zwaar zijn, en planning, inzicht, beslissingen en vastberadenheid vereisen. De weg kan ook makkelijk en plezierig zijn, en bijvoorbeeld duiden op een vakantiereis.

Raido kan ook verwijzen naar de levensreis of geestelijke zoektocht. Een rad of wiel geeft de cyclische bewegingen van het leven aan, de natuurlijke ups and downs, zoals de beweging van de vier seizoenen – groei, bloei, oogst en verval. Niets blijft hetzelfde, alles is aan verandering onderhevig.

Deze rune heeft te maken met sturing, richting en beweging en duidt in brede zin op beweging richting een of ander doel.

Als je deze rune hebt gekregen als dagrune, dan duidt dat er mogelijk op dat je dag verloopt zoals gepland.

Als advies raadt Raido mogelijk aan om richting te bepalen of als je aanhikt tegen een vastgelopen project, om gewoon iets te doen, zodat er weer beweging in komt.

Berkana
Berkana – berk

Berkana betekent Berk. Steekwoorden voor Berkana rechtop zijn: Vruchtbaarheid, vrouw, vrouwelijkheid, liefde, geboorte, voortplanting, groei, genezing, samenwerking, verjonging, kinderen. Een nieuwe start. Vrouwenzaken of specifiek vrouwelijke eigenschappen of lichaamsgesteldheden.

Berkana duidt op vrouw en vrouwelijkheid, op verjonging, en samenwerking. Dit kunnen allemaal aspecten zijn die vandaag van invloed zijn, wanneer je deze rune hebt getrokken als Rune van de Dag.

We hebben allemaal een vrouwelijke intuïtieve kant en ook allemaal een mannelijke actieve kant. Als je moeite hebt met de woorden vrouwelijk of mannelijk, kun je deze ook vertalen als Yin of Yang.

Als advies kan Berkana erop wijzen dat een diplomatieke en voedende aanpak meer zoden aan de dijk zet dan een zakelijke aanpak. Soms moet je mensen de tijd geven om te groeien. Het is mogelijk dat jijzelf allang bovenop de berg staat en je gek ergert aan die medewerkers of leerlingen die nog halverwege zitten te klungelen, maar ieder heeft zijn eigen groei- en leerproces. Berkana wijst erop dat de positieve en bemoedigende aanpak vaak beter werkt dan dreigen met corrigerende maatregelen.

Rune Ehwaz – Paard

Betekenissen van Ehwaz rechtop: Partnerschap, samenwerking, verbintenissen, huwelijk, instinct, vooruitgang, vertrouwen, loyaliteit, aanpassingsvermogen.

Ehwaz betekent paard en paarden associëren we met loyaliteit en daardoor met partnerschap, samenwerking, verbintenissen en huwelijk.

Ehwaz duidt ook op de samenwerking tussen Midden Zelf en Lager Zelf. Wanneer je Lager Zelf een bepaalde overtuiging heeft, dan kun jij als ‘midden zelf’ die de beslissingen neemt, hoog en laag springen, maar als je Lager Zelf tegen is, dan heb je heel veel doorzettingsvermogen nodig om door die tegenstand heen te breken. Het beste is om de belemmerende overtuiging te achterhalen en om te buigen in nieuwe overtuiging.

Wanneer je deze rune trekt voor de dag of als advies dan duidt Ehwaz meestal op goede samenwerking. En ook je Lager Zelf zal lekker meewerken. Hierbij spelen wederzijds vertrouwen, loyaliteit en aanpassingsvermogen uiteraard een rol. Het moet gelijkwaardig zijn. Zodra het een ongelijkwaardige relatie wordt, verval je in omgekeerde Ehwaz.

Op je instinct of intuïtie vertrouwen kan ook een mooie aanwijzing zijn, die je beslist serieus mag nemen wanneer je deze rune hebt getrokken.

teiwaz
Teiwaz – strijd, rechtvaardigheid

Teiwaz betekent strijd en rechtvaardigheid. Steekwoorden rechtop zijn: Wetten, orde, rechtvaardigheid, dapperheid, eerlijkheid, zegevieren, overwinnen, mannelijkheid, moed, doelgerichtheid, doordringen, bevruchten, kracht, aanwijzing waar je aandacht op te richten.

Een pijl heeft te maken met het raken van een doel en daar komt de betekenis doelgerichtheid vandaan. Om je doel te bereiken is het nodig om je te concentreren op dat doel en dingen die niet zo belangrijk zijn ‘op te offeren’. Stel dat je bezig bent met het opzetten van een bedrijf of je studeert naast je werk. Hier gaat veel tijd inzitten waardoor je andere dingen moet laten vallen. Deze rune geeft dus vaak aan dat het belangrijk is om je te richten op hoofdzaken en niet te verzanden in bijzaken.

Het is ook mogelijk dat deze rune als dagrune of als advies aangeeft dat het nodig is om op te staan en te zeggen dat je het ergens niet mee eens bent, met name als het een onderwerp is met een hoog rechtvaardigheidsgehalte. En dat kan zo eenvoudig zijn als zeggen dat het maar eens klaar moet zijn met het pesten van die ene collega of dat geroddel over die andere collega.

Isa rune van koude
Isa – IJs

Isa: Vertraging, stilstand, pauze om zaken te overdenken, conserveren, stabiliteit, focus, afstandelijkheid, voltooiing, bekoelde relatie, bedrieglijke schoonheid, verraad, een gevaarlijk pad, restricties, uitstel. Vasthouden wat je zou moeten loslaten.

Isa betekent ijs en duidt daardoor op kou, maar ook op andere betekenissen die verband houden met het wezen van ijs zoals ‘bedrieglijke schoonheid’ en ‘een gevaarlijk pad.’ Isa als dagrune of advies kan erop duiden dat er weinig schot zit in een zaak. Soms is het beter om dan iets anders op te pakken, en morgen (over over maanden) te kijken of er wel weer schot zit in de zaak die je bezighoudt.

Isa kan voor een dag heel letterlijk betekenen dat je te maken krijgt met vertragingen op de weg, of dat je lang verwachte pakket, nog langer op zich laat wachten. Hoe frustrerend de vertraging ook is, het helpt niet om je er druk over te maken.

Rune Wunjo
Wunjo – Vreugde, Perfectie

Wunjo: Vervulling, succes, glorie, respect, solidariteit, hoop, wensen, saamhorigheid, harmonie, verrukking, gevoel van welzijn, vreugde, perfectie.

Wunjo is een prachtige rune die duidt op vreugde en perfectie.  Wunjo geeft aan dat alles goed gaat, dat een goede afloop verwacht mag worden.

Wanneer je in een staat (geestestoestand) van Wunjo bent, zul je merken dat het leven moeiteloos verloopt, dat alles wat je wenst je gegeven wordt. Probeer niets te grijpen of af te dwingen, maar sta het leven toe zich te ontvouwen. Daarom wordt deze rune ook geassocieerd met vertrouwen.

Wunjo wordt ook in verband gebracht met verliefd worden. Wanneer je gevraagd hebt hoe je relatie zich gaat ontwikkelen, dan duidt deze rune erop dat alles zich voorspoedig en vreugdevol zal ontwikkelen, mits je de ontwikkeling gewoon toestaat en niet probeert de situatie ‘in goede banen te leiden’. De kans is groot dat je daar zelf het overzicht niet voor hebt, en wanneer je het geregel overlaat aan het universum ben je veel beter af. En hier komt dan het moeilijke stukje: Terwijl je het universum gewoon haar ‘ding’ laat doen, verblijf jij in een staat van vreugdevol vertrouwen dat alles zich op de best mogelijke manier voor jou zal ontwikkelen. Dit geldt ook voor andere situaties, zoals werk, je financiën enz.