Nelly

pertho omgekeerd
Pertho omgekeerd

Pertho  omgekeerd: Misleiding, fantasieën, mislukking, geheimen, dat wat verborgen is, krachten waar je geen invloed op hebt. Trek je terug en wacht op een beter moment.

Pertho omgekeerd duidt erop dat je op het verkeerde paard wedt, dat je te veel risico’s neemt. Het is ook mogelijk dat het beter is om je even terug te trekken.

Als dag- en als adviesrune kan Pertho omgekeerd er dus op wijzen dat het geen dag is voor onnodige risico’s en dat je terugtrekken misschien verstandiger is. Dus geen discussies aangaan bijvoorbeeld.

dag advies rune uruz
Uruz – Oeros

Uruz: Dapperheid, oerbegin, initiatie, uitdaging, ongetemde kracht, goede gezondheid, uithoudingsvermogen, wilskracht, doorzetten, iets afmaken, onafhankelijkheid, met beide benen op de grond staan, intuïtie, verlangen.

Uruz of Oeros duidt op je innerlijke kracht, op je doorzettingsvermogen enz. Heb je het gevoel geen kracht te hebben, visualiseer dan een Oeros en voel die kracht.

Het is ook belangrijk om met beide benen op de grond te staan en realistisch te blijven. Dit wil niet zeggen dat je je droom moet opgeven. Maar als je een huis bouwt en je hebt te maken met droogtijd van cement of iets dergelijks, kun je niet verwachten dat je huis in één dag klaar is. Een ander beeld is dat wanneer je je huis alleen bouwt, dit langer zal duren, dan wanneer je hulp hebt.

Uruz is meestal een uitstekende rune, mits je doorzet.

Advies: Voel de kracht van de Oeros en laat die door je heen stromen. Je kracht zal vanzelf toenemen.

rune algiz Bescherming, verdediging, het afweren van negatieve krachten, schild, hulp. Succes bij het jagen. Gevoel beschermd te worden (door bijv. beschermengel).
Algiz – Eland, bescherming

Algiz: Bescherming, verdediging, het afweren van negatieve krachten, schild, hulp. Succes bij het jagen. Gevoel beschermd te worden (door bijv. beschermengel).

Je kunt rekenen op bescherming, op hulp en succes voor het bereiken van je doel(en).

Advies: Zorg voor goede gronding.

Rune Kenaz omgekeerd
Kenaz omgekeerd – Toorts

Kenaz omgekeerd: Verwarring, valse hoop, gebrek aan helderheid, arrogantie, onwetendheid.

Wanneer je Kenaz omgekeerd hebt gekregen als dagkaart, houdt er dan rekening mee dat arrogantie andere mensen tegen je in het harnas kan jagen. Vooral wanneer die arrogantie ook nog eens gepaard gaat met onwetendheid.

Soms denken we iets precies te weten, maar dat is niet altijd waar.

Wanneer je met een liefdesvraag zit, kijk dan eens goed naar de betekenis ‘valse hoop’. Houd je jezelf mogelijk voor de gek op dit vlak? En let er ook op dat je anderen geen valse hoop geeft.

Advies: Hier kan het beeld misschien helpen van een fakkel. Houdt je die rechtop om iets te kunnen zien, of naar de grond gericht, waarbij je misschien de boel in brand steekt?

Ik zie Kenaz rechtop al een soort van naar links gerichte pijl. Dat is de kant van het verleden, van intuitie en van naar binnen gericht zijn. Je kunt hierbij denken aan alle wijsheid kun je binnen in jezelf vinden. Kenaz rechtop duidt naar buiten gericht, naar de toekomst en op verstand. Het is dus mogelijk dat voor een voorwaartse beweging richting toekomst het heel belangrijk is om je verstand te gebruiken. Maar ook dat het goed is om je ervaringen uit het verleden te onderzoeken en eventueel te gebruiken voor je toekomstige handeling of beslissing. Soms zitten we vast in negatieve ideeën die niet eens waar zijn. Zo kun je denken dat iets ‘toch wel weer zal mislukken’. Je hebt de overtuiging dat alles dat je probeert altijd fout gaat. Maar als je goed kijkt naar je leven, dan zul je zien dat dit niet waar is, maar het kan wel zo lijken. Als je zo’n overtuiging meeneemt naar je volgende project, dan werk je jezelf al bij het begin tegen.

teiwaz
Teiwaz – strijd, rechtvaardigheid

Teiwaz betekent strijd en rechtvaardigheid. Steekwoorden rechtop zijn: Wetten, orde, rechtvaardigheid, dapperheid, eerlijkheid, zegevieren, overwinnen, mannelijkheid, moed, doelgerichtheid, doordringen, bevruchten, kracht, aanwijzing waar je aandacht op te richten.

Een pijl heeft te maken met het raken van een doel en daar komt de betekenis doelgerichtheid vandaan. Om je doel te bereiken is het nodig om je te concentreren op dat doel en dingen die niet zo belangrijk zijn ‘op te offeren’. Stel dat je bezig bent met het opzetten van een bedrijf of je studeert naast je werk. Hier gaat veel tijd inzitten waardoor je andere dingen moet laten vallen. Deze rune geeft dus vaak aan dat het belangrijk is om je te richten op hoofdzaken en niet te verzanden in bijzaken.

Het is ook mogelijk dat deze rune als dagrune of als advies aangeeft dat het nodig is om op te staan en te zeggen dat je het ergens niet mee eens bent, met name als het een onderwerp is met een hoog rechtvaardigheidsgehalte. En dat kan zo eenvoudig zijn als zeggen dat het maar eens klaar moet zijn met het pesten van die ene collega of dat geroddel over die andere collega.

dag advies rune ansuz
Ansuz – Mond

Ansuz: Nieuws, studie, communicatie, wijsheid uit onverwachte hoek/bron, inspiratie, sjamanisme, goed gebekt, uitstekende taalvaardigheden, leiderschap, onderwijzen, waarheid.

Als dagrune heeft Ansuz waarschijnlijk te maken met communicatie. Het is mogelijk dat je vandaag extra goed uit je woorden kunt komen en zaken helder kunt verwoorden.

Als advies geeft Ansuz dat het in deze situatie van belang is om de situatie helder te verwoorden. Ook kan er iets nieuws op je pad komen, bijvoorbeeld een wijs inzicht uit onverwachte hoek.

Rune Kenaz
Rune Kenaz – Toorts

Kenaz: Verlichting, wetenschappelijk onderzoek, vorming, helderheid, kennis, openbaring.

Kenaz betekent toorts of  fakkel.  Een toorts brengt licht in de duisternis en verjaagt de schaduwen van onwetendheid. Bij licht valt er iets te zien. Als vonk duidt deze rune op inspiratie en nieuwe ideeën. Denk maar aan het ‘lampje’ boven iemands hoofd dat in afbeeldingen de vonk van inspiratie symboliseert.

Het woord Kenaz is etymologisch verwant aan het Nederlandse woord ‘kennen.’ Duisternis duidt op onwetendheid en licht duidt op kennis, op weten.

Wanneer je deze rune hebt gekregen kan het er op duiden dat het van belang is om iets van alle kanten te onderzoeken. Vergroot je kennis, doe onderzoek. Het is ook een rune die aangeeft dat in het heden zijn, in het hier en nu van groot belang is.

Een andere mogelijkheid is, dat deze toorts duidt op ergens voor staan, een standpunt innemen.

Rune Gebo
Rune Gebo – Geschenk

Gebo: Geschenk, liefde, partnerschap, delen, geschenken, balans, ruilen, vereniging, verbondenheid.

Gebo is altijd een prettige rune om te trekken. Mogelijk krijg je een geschenk vandaag. Dit kan een tastbaar geschenk zijn, maar ook een belangrijk inzicht of een compliment.

Een geschenk aanvaarden schept een bepaalde verplichting en creëert een band of een relatie tussen gever en ontvanger. In de Noordse cultuur vraagt een gift om een tegengift. Gebo betekent daarom ook partnerschap of verbond, zakelijk en/of emotioneel.

Spiritueel duidt Gebo erop dat wanneer je positieve energie geeft aan jezelf en je omgeving door dankbaar en blij te zijn, dit in veelvoud bij je terugkomt.

Als dagrune is het mogelijk dat je een geschenk krijgt, maar je zou ook Gebo in praktijk kunnen brengen door anderen geschenken te geven. Bijvoorbeeld in de zin van een compliment.