Runen Nelly

uruz omgekeerd
Uruz omgekeerd – Oeros

Uruz omgekeerd: Besluiteloosheid, gebrek aan actie, geweld, slechte gezondheid, woede, niet weten wat je wilt, gebrek aan wilskracht, angstig.

Wanneer je Uruz omgekeerd hebt gekregen, dan is het tijd om te kijken naar het bovenstaande rijtje van steekwoorden. Is besluiteloosheid je probleem, neem dan gewoon een besluit op basis van de gegevens die je nu hebt. Of neem het besluit om gegevens te gaan verzamelen en over een week een besluit te nemen. Of over een maand. Of besluit om het hele plan van tafel te vegen. Maar het is die besluiteloosheid die je je kracht ontneemt waardoor je ook geen andere acties in gang zet.

Weet je niet wat je wilt, dan zegt Uruz om naar binnen te keren en te onderzoeken wat je echt wilt. Wanneer je wilt jongleren in het circus, maar je kiest toch voor een gangbaar beroep omdat je bang bent voor de mening van anderen of uit financiële overwegingen, dan onderdruk je wat je echt wilt en zal zich dat vroeg of laat wreken. Dit wil niet zeggen dat je dan toch maar bij het circus moet gaan, maar wellicht kunt overwegen om te jongleren in je vrije tijd, voor verjaardagsfeesten e.d. Vaak heeft zo’n wens te maken met een kwaliteit en die kwaliteit kun je ook op andere manieren in je leven brengen.

Heb je last van woede uitbarstingen, dan kun je professionele hulp zoeken. Voeding kan hierbij een factor zijn. Ook voor angsten, kun je professionele hulp zoeken.

Als dagrune kan Uruz erop wijzen dat dit geen dag is om beslissingen te nemen. Je kunt op zo’n dag bijv. beter niet gaan winkelen, want de kans is groot dat je thuiskomt met een miskoop.

Advies: Als Uruz omgekeerd je leven beheerst, is het tijd om er iets aan te gaan doen.

dag advies rune ansuz
Ansuz – Mond

Ansuz: Nieuws, studie, communicatie, wijsheid uit onverwachte hoek/bron, inspiratie, sjamanisme, goed gebekt, uitstekende taalvaardigheden, leiderschap, onderwijzen, waarheid.

Als dagrune heeft Ansuz waarschijnlijk te maken met communicatie. Het is mogelijk dat je vandaag extra goed uit je woorden kunt komen en zaken helder kunt verwoorden.

Als advies geeft Ansuz dat het in deze situatie van belang is om de situatie helder te verwoorden. Ook kan er iets nieuws op je pad komen, bijvoorbeeld een wijs inzicht uit onverwachte hoek.

Dagaz
dag advies rune thurisaz
Thurisaz – Thor, reus, doorn

Thurisaz: Bescherming en verdediging, vruchtbaarheid en regeneratie, overkomen van moeilijkheden, de noodzaak voor corrigerende handelingen, weerstand.

Thurisaz duidt meestal op het zoeken van de gulden middenweg. Niet overdrijven. Niet alleen maar werken, maar ook ontspannen. Dat is ook de betekenis van ‘corrigerende handelingen’. Wanneer je te ver naar rechts stuurt, raak je van de weg. Idem, wanneer je te ver naar links stuurt. Dus stel je plannen en handeling bij, wanneer dat nodig is. Ben je moe en wil je werk niet vlotten, neem dan een rustpauze. Maak een wandeling. Neem een dag vrij en ga iets leuks doen. Als er iets is wat dringend gedaan moet worden en je stelt het steeds uit, weet dan dat dat enorm veel energie kost, het is als een doorn in je zij. Je kunt het maar beter gelijk doen, dan ben je er vanaf.

Advies: Zoek de gulden middenweg en/of doe dat ene ding, dat je al dagen hebt laten liggen.

eihwaz
Eihwaz – Taxus

Eihwaz: Uithoudingsvermogen, initiatie, verandering, bewustzijn, verdediging, spiritualiteit, kracht. wedergeboorte, betrouwbaarheid, dood, verlies, verwarring, hysterie.

Eihwaz betekent taxus. De taxus blijft altijd groen en heeft rode bessen die doen denken aan het levensbloed. Voor de Germanen, evenals voor andere volkeren, symboliseerde de taxus het eeuwige leven. Door de dood bereik je het eeuwige leven. Of dat nu de hemel is van de christenen of het Walhalla van de Vikingen. In die zin symboliseert Eihwaz continuïteit.

Continuïteit kan een belangrijk advies zijn.

Als dagrune kan Eihwaz erop duiden dat je voortborduurt op gisteren bijvoorbeeld. Dit kan gunstig zijn, maar als het nergens toe lijdt, kan het een aanwijzing zijn om je werkwijze aan te passen.

De dood (niet fysiek, maar symbolisch) duidt ook vaak op een einde van iets en daarop volgt een nieuw begin. Dat nieuwe is vaak beter dan het oude. In deze zin komt de betekenis van Eihwaz overeen met tarotkaart De Dood.

Mannaz omgekeerd
rune raido omgekeerd
Raido omgeeerd – Paardrijden, reis, bewegimg

Raido omgekeerd: controle freaks, dictatorschap, ontwrichting, degradatie, terugtrekken, geen doel hebben.

Rechtop duidt de rune Raido op beweging en met name beweging richting een doel. In omgekeerde vorm kan deze rune je erop wijzen dat het je aan richting of planning ontbreekt. Raido kan ook ‘advies’ betekenen en in omgekeerde vorm je erop wijzen dat het verstandig is om te luisteren naar de adviezen die je krijgt.

Raido kan je bewust maken van onderliggende structuren en van de noodzaak om structuur aan te brengen in je leven wanneer het je daaraan ontbreekt. Weten wat je doel is in je leven, welke richting je met je leven op wilt, kan je helpen om prioriteiten te stellen, dus om structuur aan te brengen.

Raido heeft naar mijn mening een nogal onrustige energie en wanneer je deze rune trekt en je voelt je inderdaad onrustig, kan het nuttig zijn om Algiz te gebruiken om jezelf weer goed te gronden. Ga stevig staan zoals een boom. Stel je voor dat je een machtige eik bent of een prachtige kastanje. Voel hoe je wortels stevig in de grond geworteld zijn en voeding opnemen. Voel hoe stevig en sterk je stam is. Reik met je armen naar de hemel en stel je voor hoe breed en vol je bladerdak is. Deze oefening kan helpen om je te gronden en weer in je kracht te gaan staan.

Advies: Het is belangrijk om je af te vragen of je leven structuur heeft, of je zelf de bepalende kracht in je leven bent. Of dat je stuurloos door het bos stapt en de weg kwijt bent.

rune naudiz pijn
Naudiz – Nood

Naudiz: Nood, innerlijke kracht, (innerlijke) bronnen, urgentie, groei, verandering, vastbeslotenheid, weerstand, veerkracht. Lijden, aandoening, behoeftig, bezorgdheid, schuld, lafheid, extremen, beperkingen.

Naudiz als dagrune, duidt meestal op het aanlopen tegen beperkingen en weerstand.

Wanneer je vraagt naar een situatie kan Naudiz erop duiden dat voor een goede afloop, eerst beperkingen en weerstand overwonnen moeten worden. Hiervoor is vastbeslotenheid en de inzet van al je (innerlijke) bronnen nodig. Wanneer de nood aan de man is, moet iedereen zijn steentje bijdragen om de situatie ten goede te keren of uit te zingen. Denk bijvoorbeeld aan het beeld van een zeilschip in een storm, wanneer iedereen moet meehelpen om het schip door de storm te loodsen. Het is dus ook mogelijk dat Naudiz aangeeft dat om hulp vragen een goed idee is.