Runen Nelly

pertho omgekeerd
Pertho omgekeerd

Pertho  omgekeerd: Misleiding, fantasieën, mislukking, geheimen, dat wat verborgen is, krachten waar je geen invloed op hebt. Trek je terug en wacht op een beter moment.

Pertho omgekeerd duidt erop dat je op het verkeerde paard wedt, dat je te veel risico’s neemt. Het is ook mogelijk dat het beter is om je even terug te trekken.

Als dag- en als adviesrune kan Pertho omgekeerd er dus op wijzen dat het geen dag is voor onnodige risico’s en dat je terugtrekken misschien verstandiger is. Dus geen discussies aangaan bijvoorbeeld.

sowulo
Sowulo – zon

Sowulo betekent zon en succes. Steekwoorden zijn: Goede gezondheid, succes, levensenergie, helderheid, begrip, optimisme, zelfvertrouwen of overmoedig. Burn-out. Dankbaarheid. Vreugde. Warmte. Hartelijkheid.

Een fantastische rune die alleen maar kan verwijzen naar een heerlijke dag. Geniet ervan.

Sowulo duidt op de vreugde die we associëren met luieren in de zon op een mooie, warme zomerdag. De negatieve betekenis van opbranden, heeft daar direct mee te maken. Met Sowulo is de beste handelswijze om vooral te genieten en je niet druk te maken en je zeker niet overmatig te vermoeien. Loop jezelf niet voorbij, maar geniet van dit ‘heerlijke moment in de zon.’ Is het midden in de winter en regent het pijpenstelen, dan duidt Sowulo op metaforisch genieten ‘in de zon’. Misschien dat je lekker onderuitgezakt met een dekentje op de bank zit en geniet van een boek of je favoriete Netflix serie.

Voel je stress? Denk dan even aan zo’n heerlijk moment van niets doen in de zon, genietend van een cocktail of (alcoholvrij) biertje op een terrasje. Laat alle zorgen van je afglijden. Voel je levensenergie terugkomen, je optimisme, vreugde en dankbaarheid.  Dat kost maar een momentje en je zult merken dat alles daarna veel beter loopt.

Rune Wunjo
Wunjo – Vreugde, Perfectie

Wunjo: Vervulling, succes, glorie, respect, solidariteit, hoop, wensen, saamhorigheid, harmonie, verrukking, gevoel van welzijn, vreugde, perfectie.

Wunjo is een prachtige rune die duidt op vreugde en perfectie.  Wunjo geeft aan dat alles goed gaat, dat een goede afloop verwacht mag worden.

Wanneer je in een staat (geestestoestand) van Wunjo bent, zul je merken dat het leven moeiteloos verloopt, dat alles wat je wenst je gegeven wordt. Probeer niets te grijpen of af te dwingen, maar sta het leven toe zich te ontvouwen. Daarom wordt deze rune ook geassocieerd met vertrouwen.

Wunjo wordt ook in verband gebracht met verliefd worden. Wanneer je gevraagd hebt hoe je relatie zich gaat ontwikkelen, dan duidt deze rune erop dat alles zich voorspoedig en vreugdevol zal ontwikkelen, mits je de ontwikkeling gewoon toestaat en niet probeert de situatie ‘in goede banen te leiden’. De kans is groot dat je daar zelf het overzicht niet voor hebt, en wanneer je het geregel overlaat aan het universum ben je veel beter af. En hier komt dan het moeilijke stukje: Terwijl je het universum gewoon haar ‘ding’ laat doen, verblijf jij in een staat van vreugdevol vertrouwen dat alles zich op de best mogelijke manier voor jou zal ontwikkelen. Dit geldt ook voor andere situaties, zoals werk, je financiën enz.

uruz omgekeerd
Uruz omgekeerd – Oeros

Uruz omgekeerd: Besluiteloosheid, gebrek aan actie, geweld, slechte gezondheid, woede, niet weten wat je wilt, gebrek aan wilskracht, angstig.

Wanneer je Uruz omgekeerd hebt gekregen, dan is het tijd om te kijken naar het bovenstaande rijtje van steekwoorden. Is besluiteloosheid je probleem, neem dan gewoon een besluit op basis van de gegevens die je nu hebt. Of neem het besluit om gegevens te gaan verzamelen en over een week een besluit te nemen. Of over een maand. Of besluit om het hele plan van tafel te vegen. Maar het is die besluiteloosheid die je je kracht ontneemt waardoor je ook geen andere acties in gang zet.

Weet je niet wat je wilt, dan zegt Uruz om naar binnen te keren en te onderzoeken wat je echt wilt. Wanneer je wilt jongleren in het circus, maar je kiest toch voor een gangbaar beroep omdat je bang bent voor de mening van anderen of uit financiële overwegingen, dan onderdruk je wat je echt wilt en zal zich dat vroeg of laat wreken. Dit wil niet zeggen dat je dan toch maar bij het circus moet gaan, maar wellicht kunt overwegen om te jongleren in je vrije tijd, voor verjaardagsfeesten e.d. Vaak heeft zo’n wens te maken met een kwaliteit en die kwaliteit kun je ook op andere manieren in je leven brengen.

Heb je last van woede uitbarstingen, dan kun je professionele hulp zoeken. Voeding kan hierbij een factor zijn. Ook voor angsten, kun je professionele hulp zoeken.

Als dagrune kan Uruz erop wijzen dat dit geen dag is om beslissingen te nemen. Je kunt op zo’n dag bijv. beter niet gaan winkelen, want de kans is groot dat je thuiskomt met een miskoop.

Advies: Als Uruz omgekeerd je leven beheerst, is het tijd om er iets aan te gaan doen.

Berkana
Berkana – berk

Berkana betekent Berk. Steekwoorden voor Berkana rechtop zijn: Vruchtbaarheid, vrouw, vrouwelijkheid, liefde, geboorte, voortplanting, groei, genezing, samenwerking, verjonging, kinderen. Een nieuwe start. Vrouwenzaken of specifiek vrouwelijke eigenschappen of lichaamsgesteldheden.

Berkana duidt op vrouw en vrouwelijkheid, op verjonging, en samenwerking. Dit kunnen allemaal aspecten zijn die vandaag van invloed zijn, wanneer je deze rune hebt getrokken als Rune van de Dag.

We hebben allemaal een vrouwelijke intuïtieve kant en ook allemaal een mannelijke actieve kant. Als je moeite hebt met de woorden vrouwelijk of mannelijk, kun je deze ook vertalen als Yin of Yang.

Als advies kan Berkana erop wijzen dat een diplomatieke en voedende aanpak meer zoden aan de dijk zet dan een zakelijke aanpak. Soms moet je mensen de tijd geven om te groeien. Het is mogelijk dat jijzelf allang bovenop de berg staat en je gek ergert aan die medewerkers of leerlingen die nog halverwege zitten te klungelen, maar ieder heeft zijn eigen groei- en leerproces. Berkana wijst erop dat de positieve en bemoedigende aanpak vaak beter werkt dan dreigen met corrigerende maatregelen.

Raido – paardrijden, reis, beweging

Raido: Reizen, verkennen, vakantie, nieuwe start, beweging, leiderschap, richting, riten, ceremonieën, processen, promotie. beweging richting doel.

Raido betekent paardrijden, reis, wiel. De betekenis van paardrijden omvat zowel beweging als richting. De weg kan lang en zwaar zijn, en planning, inzicht, beslissingen en vastberadenheid vereisen. De weg kan ook makkelijk en plezierig zijn, en bijvoorbeeld duiden op een vakantiereis.

Raido kan ook verwijzen naar de levensreis of geestelijke zoektocht. Een rad of wiel geeft de cyclische bewegingen van het leven aan, de natuurlijke ups and downs, zoals de beweging van de vier seizoenen – groei, bloei, oogst en verval. Niets blijft hetzelfde, alles is aan verandering onderhevig.

Deze rune heeft te maken met sturing, richting en beweging en duidt in brede zin op beweging richting een of ander doel.

Als je deze rune hebt gekregen als dagrune, dan duidt dat er mogelijk op dat je dag verloopt zoals gepland.

Als advies raadt Raido mogelijk aan om richting te bepalen of als je aanhikt tegen een vastgelopen project, om gewoon iets te doen, zodat er weer beweging in komt.

Rune Jera
Jera – jaar, oogst

Jera: Een jaar, kringloop, het voorbij gaan van de tijd, overvloed, vervulling, groei, vooruitgang, geduld. Een prijs betalen of een beloning ontvangen voor activiteiten/handelingen uit het verleden. Herhaling van (negatieve) patronen.

Over het algemeen beschouw ik deze Rune als positief. Je zaait, je verzorgt het zaad op de juiste manier, je laat het groeien en dan komt er een tijd van oogsten. Alles heeft zijn tijd nodig, probeer de dingen niet te overhaasten, maar wanneer je de juiste handelingen hebt verricht, is het resultaat zeker.

Jera is de rune van hoop en belichaamt het idee dat er morgen weer een dag is. Niets staat stil, er is altijd een betere toekomst mogelijk. Het is mogelijk dat deze rune ook met reïncarnatie te maken had. Het idee van reïncarnatie was niet vreemd aan de Germanen want de mythen verhalen dat zowel Balder als Hoder na Ragnarok zullen terugkeren uit de dood om een nieuwe hemel te scheppen.

Op de meeste vragen duidt Jera erop dat je nu je beloning mag ontvangen voor je harde werken.

algiz omgekeerd
Algiz omgekeerd

Algiz omgekeerd: kwetsbaarheid, gevaar, iets doen wat verboden is.

Algiz betekent Eland en in het teken zien we het gewei van de eland. In Algiz omgekeerd, zoals hier, is dat gewei naar de grond gekeerd en zit het misschien vast in de grond of in het struikgewas.

Algiz omgekeerd kan erop duiden dat je vandaag extra kwetsbaar bent. Dat je ervoor moet oppassen niet vast te komen te zitten. Dus niet doordrammen op een doodlopend spoor of doordrammen en jezelf klem zetten.

Maar het is ook mogelijk dat het van belang is om je schrap te zetten en je niet te laten overhalen om iets te doen waarvan je weet dat het verkeerd is.

Algiz duidt zowel rechtop als in omgekeerde toestand op succes bij het jagen. De vraag is alleen waar jaag je op en wat zijn je motieven? Met Algiz omgekeerd is het goed mogelijk dat je succes zult hebben, maar later spijt omdat het toch niet is wat je wilde.

Ik zie in Algiz rechtop een boom met takken die naar de hemel reiken. In Algiz omgekeerd zie ik een boom die stevig geworteld is in de grond. Algiz omgekeerd dan daarom ook duiden op de noodzaak om jezelf te gronden, of om een project een goed fundament te geven.