Runen Nelly

rune raido omgekeerd
Raido omgeeerd – Paardrijden, reis, bewegimg

Raido omgekeerd: controle freaks, dictatorschap, ontwrichting, degradatie, terugtrekken, geen doel hebben.

Rechtop duidt de rune Raido op beweging en met name beweging richting een doel. In omgekeerde vorm kan deze rune je erop wijzen dat het je aan richting of planning ontbreekt. Raido kan ook ‘advies’ betekenen en in omgekeerde vorm je erop wijzen dat het verstandig is om te luisteren naar de adviezen die je krijgt.

Raido kan je bewust maken van onderliggende structuren en van de noodzaak om structuur aan te brengen in je leven wanneer het je daaraan ontbreekt. Weten wat je doel is in je leven, welke richting je met je leven op wilt, kan je helpen om prioriteiten te stellen, dus om structuur aan te brengen.

Raido heeft naar mijn mening een nogal onrustige energie en wanneer je deze rune trekt en je voelt je inderdaad onrustig, kan het nuttig zijn om Algiz te gebruiken om jezelf weer goed te gronden. Ga stevig staan zoals een boom. Stel je voor dat je een machtige eik bent of een prachtige kastanje. Voel hoe je wortels stevig in de grond geworteld zijn en voeding opnemen. Voel hoe stevig en sterk je stam is. Reik met je armen naar de hemel en stel je voor hoe breed en vol je bladerdak is. Deze oefening kan helpen om je te gronden en weer in je kracht te gaan staan.

Advies: Het is belangrijk om je af te vragen of je leven structuur heeft, of je zelf de bepalende kracht in je leven bent. Of dat je stuurloos door het bos stapt en de weg kwijt bent.

uruz omgekeerd
Uruz omgekeerd – Oeros

Uruz omgekeerd: Besluiteloosheid, gebrek aan actie, geweld, slechte gezondheid, woede, niet weten wat je wilt, gebrek aan wilskracht, angstig.

Wanneer je Uruz omgekeerd hebt gekregen, dan is het tijd om te kijken naar het bovenstaande rijtje van steekwoorden. Is besluiteloosheid je probleem, neem dan gewoon een besluit op basis van de gegevens die je nu hebt. Of neem het besluit om gegevens te gaan verzamelen en over een week een besluit te nemen. Of over een maand. Of besluit om het hele plan van tafel te vegen. Maar het is die besluiteloosheid die je je kracht ontneemt waardoor je ook geen andere acties in gang zet.

Weet je niet wat je wilt, dan zegt Uruz om naar binnen te keren en te onderzoeken wat je echt wilt. Wanneer je wilt jongleren in het circus, maar je kiest toch voor een gangbaar beroep omdat je bang bent voor de mening van anderen of uit financiële overwegingen, dan onderdruk je wat je echt wilt en zal zich dat vroeg of laat wreken. Dit wil niet zeggen dat je dan toch maar bij het circus moet gaan, maar wellicht kunt overwegen om te jongleren in je vrije tijd, voor verjaardagsfeesten e.d. Vaak heeft zo’n wens te maken met een kwaliteit en die kwaliteit kun je ook op andere manieren in je leven brengen.

Heb je last van woede uitbarstingen, dan kun je professionele hulp zoeken. Voeding kan hierbij een factor zijn. Ook voor angsten, kun je professionele hulp zoeken.

Als dagrune kan Uruz erop wijzen dat dit geen dag is om beslissingen te nemen. Je kunt op zo’n dag bijv. beter niet gaan winkelen, want de kans is groot dat je thuiskomt met een miskoop.

Advies: Als Uruz omgekeerd je leven beheerst, is het tijd om er iets aan te gaan doen.

Othila
Rune Ehwaz – Paard

Betekenissen van Ehwaz rechtop: Partnerschap, samenwerking, verbintenissen, huwelijk, instinct, vooruitgang, vertrouwen, loyaliteit, aanpassingsvermogen.

Ehwaz betekent paard en paarden associëren we met loyaliteit en daardoor met partnerschap, samenwerking, verbintenissen en huwelijk.

Ehwaz duidt ook op de samenwerking tussen Midden Zelf en Lager Zelf. Wanneer je Lager Zelf een bepaalde overtuiging heeft, dan kun jij als ‘midden zelf’ die de beslissingen neemt, hoog en laag springen, maar als je Lager Zelf tegen is, dan heb je heel veel doorzettingsvermogen nodig om door die tegenstand heen te breken. Het beste is om de belemmerende overtuiging te achterhalen en om te buigen in nieuwe overtuiging.

Wanneer je deze rune trekt voor de dag of als advies dan duidt Ehwaz meestal op goede samenwerking. En ook je Lager Zelf zal lekker meewerken. Hierbij spelen wederzijds vertrouwen, loyaliteit en aanpassingsvermogen uiteraard een rol. Het moet gelijkwaardig zijn. Zodra het een ongelijkwaardige relatie wordt, verval je in omgekeerde Ehwaz.

Op je instinct of intuïtie vertrouwen kan ook een mooie aanwijzing zijn, die je beslist serieus mag nemen wanneer je deze rune hebt getrokken.

dag advies rune ansuz
Ansuz – Mond

Ansuz: Nieuws, studie, communicatie, wijsheid uit onverwachte hoek/bron, inspiratie, sjamanisme, goed gebekt, uitstekende taalvaardigheden, leiderschap, onderwijzen, waarheid.

Als dagrune heeft Ansuz waarschijnlijk te maken met communicatie. Het is mogelijk dat je vandaag extra goed uit je woorden kunt komen en zaken helder kunt verwoorden.

Als advies geeft Ansuz dat het in deze situatie van belang is om de situatie helder te verwoorden. Ook kan er iets nieuws op je pad komen, bijvoorbeeld een wijs inzicht uit onverwachte hoek.

rune mannaz rechtop
Rune Mannaz Rechtop

Algemene betekenissen rechtop voor Mannaz zijn: De mensheid, intelligentie, de rede, sociale structuren, houding ten opzichte van anderen, houding van anderen ten opzichte van jou, bewustzijn en de ontwikkeling daarvan, het zelf, het ego, zelfkennis, de mens als spiritueel wezen.

De rune Mannaz wijst erop dat de mens een goddelijk, spiritueel wezen is. Dit is de rune die terugverwijst naar Het Zelf en naar het leren kennen van jezelf. Mannaz is een dubbele wunjo in spiegelbeeld. Dit verwijst ernaar dat andere mensen fungeren als spiegels voor onszelf om onszelf te leren kennen, maar duidt ook op eenwording, het heilige huwelijk van de alchemisten, om ware vreugde te kunnen ervaren.

Wanneer je deze rune trekt als advies, dan is het goed mogelijk dat het leren kennen van jezelf een goed idee is. Wanneer je deze runen trekt als dagkaart, is het mogelijk dat iemand je een spiegel voorhoudt. Je ergert je gek aan je partner, familielid, collega of iemand die een totale vreemde voor je is. Kijk dan eens of dat wat je ergert misschien iets is dat jij ook doet.

In die zin kan de rune Mannaz verwijzen naar het ego. Mogelijk is je ego aan het opspelen en wil je gelijk krijgen, terwijl dat op dit moment niet werkelijke belangrijk is.

Rune Gebo
Rune Gebo – Geschenk

Gebo: Geschenk, liefde, partnerschap, delen, geschenken, balans, ruilen, vereniging, verbondenheid.

Gebo is altijd een prettige rune om te trekken. Mogelijk krijg je een geschenk vandaag. Dit kan een tastbaar geschenk zijn, maar ook een belangrijk inzicht of een compliment.

Een geschenk aanvaarden schept een bepaalde verplichting en creëert een band of een relatie tussen gever en ontvanger. In de Noordse cultuur vraagt een gift om een tegengift. Gebo betekent daarom ook partnerschap of verbond, zakelijk en/of emotioneel.

Spiritueel duidt Gebo erop dat wanneer je positieve energie geeft aan jezelf en je omgeving door dankbaar en blij te zijn, dit in veelvoud bij je terugkomt.

Als dagrune is het mogelijk dat je een geschenk krijgt, maar je zou ook Gebo in praktijk kunnen brengen door anderen geschenken te geven. Bijvoorbeeld in de zin van een compliment.

dag advies rune thurisaz
Thurisaz – Thor, reus, doorn

Thurisaz: Bescherming en verdediging, vruchtbaarheid en regeneratie, overkomen van moeilijkheden, de noodzaak voor corrigerende handelingen, weerstand.

Thurisaz duidt meestal op het zoeken van de gulden middenweg. Niet overdrijven. Niet alleen maar werken, maar ook ontspannen. Dat is ook de betekenis van ‘corrigerende handelingen’. Wanneer je te ver naar rechts stuurt, raak je van de weg. Idem, wanneer je te ver naar links stuurt. Dus stel je plannen en handeling bij, wanneer dat nodig is. Ben je moe en wil je werk niet vlotten, neem dan een rustpauze. Maak een wandeling. Neem een dag vrij en ga iets leuks doen. Als er iets is wat dringend gedaan moet worden en je stelt het steeds uit, weet dan dat dat enorm veel energie kost, het is als een doorn in je zij. Je kunt het maar beter gelijk doen, dan ben je er vanaf.

Advies: Zoek de gulden middenweg en/of doe dat ene ding, dat je al dagen hebt laten liggen.