Begin en Einde in de Noordse Mythologie

Het Noordse Scheppingsverhaal

Audhumla likt Ymir uit het ijs

Audhumla likt Ymir uit het ijs
Audhumla likt Ymir uit het ijs

In den beginne was er niets. Er was slechts een grote gapende leegte, die Ginnungagap werd genoemd. Ten noorden van deze kloof vormde zich Niflheim, land van de nevel, dat grotendeels bestond uit ijzig water, een wereld van wolken en schaduwen. Ten zuiden vormde zich Muspelheim, het land van het vuur. Uit het contact tussen deze twee werelden werd Ymir gevormd. De eerste van alle levende wezens. Hij was de vader van alle reuzen. Uit zijn okselzweet werden een man en een vrouw geboren. Reuzen, net als Ymir. Vervolgens brachten het vuur en het water een koe voort, Audhumla. Zij voedde Ymir met haar melk en voedde zichzelf met het zout dat ze van de ijsblokken likte. Het ijs smolt onder haar warme tong en zij likte op deze manier een levend wezen vrij. Dit was Buri. Buri kreeg een zoon Bor en Bor trouwde met Bestla, een dochter van de reuzen. Zij kregen 3 zonen: Odin, Vili en Ve.

De zonen van Buri hadden het niet zo op de reuzen en ze besloten een einde te maken aan het reuzenras. Als eerste doodden ze de inmiddels oude Ymir. Ymirs bloed veroorzaakte een ware overstroming waarin bijna alle andere reuzen omkwamen; op Bergelmir en zijn vrouw na, die samen in een bootje wisten te ontsnappen. Zij brachten een tweede generatie vorstreuzen voort.

Ymir, de basis voor Midgard

Odin, Vili en Ve schiepen uit het lichaam van de gedode Ymir een wereld, die ze Midgard noemde omdat deze wereld tussen Niflheim en Muspelheim in lag. Ymirs schedel werd het hemelgewelf, zijn lichaam de aarde. Zijn bloed de rivieren. De zon, maan en sterren zijn vonken afkomstig uit Muspelheim (het land van vuur) die door Odin en zijn broers werden opgevangen en aan de hemel werden gezet. Andere goden voegden zich nu bij Odin en zijn broers. Met zijn allen bouwden ze Asgard, hun hemelse woonplaats. Tussen Asgard en Midgard bouwden ze een enorme brug, Bifrost – de regenboogbrug -, die bewaakt werd door de god Heimdall.

In de tussen tijd ontstonden er maden op het lichaam van Ymir. Hieruit maakte de goden de dwergen. De natuurlijke habitat van dwergen is daarom ondergronds.

Ask en Embla, de eerste mensen

Odin en zijn broers (soms worden Vile en Ve genoemd en soms Hoenir en Lodur) liepen op een dag door Midgard en zagen twee boomstronken en gebruikte die stronken om een mensenpaar te scheppen. De man noemden ze Ask, dat Es betekent en de vrouw noemden ze Embla, dat Olm of Wingerd betekent. Odin gaf deze eerste twee mensen adem en leven. Vili gaf ze bewustzijn en beweging en Ve gaf hen de zintuigen.

Ragnarok – het einde der tijden

De Germaanse goden geloofden dat er een einde zou komen aan deze werelden en aan zichzelf. Ze zagen zichzelf dus niet als onsterfelijk. Het einde der tijden werd Ragnarok genoemd. Ragnarok is de laatste veldslag waarbij de goden en mensen samen vechten tegen kwade elementen zoals reuzen en monsters. Ragnarok is weliswaar het einde van de wereld, maar ook het begin van een nieuwe wereld. Deze nieuwe wereld zal een liefdevollere wereld zijn dan de oude wereld. Twee mensen zullen Ragnarok overleven. Dat zijn Liv (leven) en Lifthrasir (levensdrang) en uit hun komt een nieuwe generatie van mensen voort. De goden Höder en Balder keren terug uit Helheim om een nieuwe hemel te scheppen.

>>Negen Werelden en Yggdrasil