Thor

Terug naar Overzicht

Thor, god van donder en bliksem

Thor is de oudste zoon van Odin. Zijn moeder is Jord (Aarde). Hij wordt geassocieerd met stormen, met donder en bliksem. Het geluid van de donder werd gemaakt door zijn strijdwagen en de bliksem werd veroorzaakt door de klappen die hij uitdeelde met zijn magische hamer.

Volgens het boek Sagen van de Noormannen is Thor

“de meest geliefde god van de Vikingen. Met zijn machtige gestalte, zijn reuzenkracht, zijn zware, rode baard en dikke dreigende wenkbrauwen beende hij door het universum en vocht hij met reuzen en trollen. Hij was de beschermer van Asgard en de goden konden altijd een beroep op hem doen. Voor Thor was het leven eenvoudig – reuzen waren de vijand. Zijn dagen waren dan ook goeddeels gevuld met hun verdelging.

Zo complex en geslepen als Odin was, zo ongecompliceerd en lichamelijk was Thor – hij had de spierkracht, Odin de hersens. Odin was weliswaar de eerste onder de goden, maar Thor werd daar niet minder om vereerd dan hij. Er zijn zelfs aanwijzingen dat hij in bepaalde regionen in hoger aanzien stond dan Odin. Odin werd vooral vereerd door edelen en koningen, terwijl Thor geliefd was bij de boeren en hun gezinnen.”

Als dondergod, met invloed op weersomstandigheden was hij niet alleen belangrijk voor de boeren maar ook voor de zeelieden.

Thors hamerThor had drie belangrijke bezittingen. Ten eerste zijn hamer, Mjölnir. Wanneer hij deze hamer naar iemands hoofd slingerde, kwam de hamer, als een boemerang, altijd weer bij hem terug. Bovendien miste deze hamer nooit doel.

In het verhaal Hoe de goden aan hun schatten kwamen, wordt verteld hoe en waarom Thor deze hamer kreeg.
Vervolgens werd de hamer gestolen door de reuzen, maar door een plan van Loki weer teruggewonnen. Wel moest Thor zich hiervoor verkleden als Freya, waar hij niet blij mee was. Loki verkleedde zich als zijn dienstmaagd voor die gelegenheid en had het reuze naar zijn zin.

Naast deze hamer Mjölnir bezat Thor ook nog een magische gordel. Met het dragen hiervan verdubbelde hij zijn toch al aanzienlijke kracht.

Zijn derde belangrijke bezit was een ijzeren handschoen. Deze had hij nodig om Mjölnir te kunnen hanteren.

Thor in zijn strijdwagenZijn strijdwagen werd getrokken door twee magische geiten. Deze konden worden geslacht en opgegeten en door hun huiden te heiligen met Mjölnir werden ze weer tot leven gewekt. In deze zin heeft de Hamer van Thor iets weg van de Egyptische Ankh, waar ook ‘levenschenkende krachten’ aan toegeschreven werd. Dit ‘heiligen’ was een belangrijk aspect van Thor dat vaak over het hoofd gezien wordt, omdat hij meer gezien wordt als een soort ‘dommekracht’.

Er zijn talloze gedenkstenen gevonden met daarop inscripties als “Moge Thor deze runen heiligen”, “Moge Thor dit gedenkteken heiligen” of soms alleen “Moge Thor heiligen”. Op sommige stenen wordt Thors bescherming afgesmeekt met niets meer dan een afbeelding van zijn hamer. Afbeeldingen van zijn hamer (zie boven) werden ook vaak gedragen als hangertje.

Tyr