Hoe Thor zijn hamer verloor

Loki helpt Thor Mjölnir terug te krijgen

Toen Thors hamer Mjölnir werd gestolen – die voor de veiligheid in Walhalla van levensbelang was – moest Thor zich diep vernederen om hem terug te krijgen. Zijn lachwekkende poging zich voor een vrouw uit te geven liep nog bijna uit op een ramp.

Toen Thor ontdekte dat zijn hamer was verdwenen, stormde hij ziedend van woede naar Loki om hem het nieuws te vertellen. “Kom mee,” zei Loki, en hij nam hem mee naar de woning van de godin Freya. Ze vroegen of ze haar donzen mantel mochten lenen. Deze veranderde de drager ervan in een vogel en kon zo naar verre streken reizen. “Daar zou ik mijn gave zo voor geven, al was hij van goud of zilver. Alles om Mjölnir terug te krijgen,” zei Freya.

Loki vloog weg en vond Thrym, de Heer van de Reuzen. “Heb jij Thors hamer verstopt?” vroeg Loki meteen. “Ja,” zei Thrym, “vier mijl diep in de grond, en als Freya mijn bruid niet wordt, ziet niemand hem ooit terug.”

Freya werd woedend toen Loki en Thor haar zeiden zich op te maken voor haar huwelijk met Thrym, en weigerde resoluut. De verontruste goden kwamen bij elkaar om de crisis te bespreken. Als Freya niet met Thrym wilde trouwen, hoe kregen ze de hamer dan ooit terug? HeimdalI kwam met de oplossing: “Als we Thor nu eens als bruid aankleden en in plaats van Freya naar Thrym sturen?” Thor protesteerde heftig, maar Loki herinnerde hem aan het lot van Asgard als hij niet zou meewerken. Uiteindelijk kreeg Thor een prachtige trouwjurk aan, Freya’s beroemde gouden ketting om zijn hals en een sluier voor zijn gezicht. Loki bood aan mee te gaan als zijn dienstmaagd.

Thrym was opgetogen over de komst van Freya en liet een groot feestmaal aanrichten. Thor at een hele os, acht zalmen en alle lekkere hapjes voor de vrouwen, en gooide er drie horens mede achteraan. Thrym zei stomverbaasd dat h ij een maagd nog nooit zoveel had zien eten. “Freya heeft acht dagen niets gegeten of gedronken, zo opgewonden was ze over de reis naar reuzen land,” verklaarde Loki. Dat deed Thrym zo’n plezier dat hij Freya wilde zoenen, maar hij deinsde geschrokken terug. “Waarom heeft Freya van die rode, woeste ogen?” stamelde hij. Loki zei snel: “Freya heeft acht nachten niet geslapen, zo opgewonden was ze over de reis naar reuzenland.” Thrym, onnozel als reuzen nu eenmaal zijn, geloofde hem en besloot de bruiloft te laten beginnen. De hamer werd binnengebracht om het bruidspaar te zegenen en op de schoot van de bruid gelegd. Thor sprong op, greep Mjölnir en rukte zijn sluier af. Met zijn wapen vermorzelde hij alle reuzen in de zaal, te beginnen met Thrym.

Thor verkleed als Freya
Loki, verkleed als dienstmaagd, helpt de als Freya verklede Thor met zijn sluier. (Carl Larsson, 1853-1919)