Runen Inguz – Held van overzee

Terug

Rune Inguz - Minimaal onthouden
Rune Inguz - de god IngRechtop: vruchtbaarheid, kind van, familiebanden, voortbestaan, zaadje.

Omgekeerd: kan niet omgekeerd worden

Associaties
Ik vind Inguz een lastige rune. Ik trek de rune Inguz ook niet zo vaak. En bij de standaard betekenissen denk ik altijd: Wie is die god Ing dan? En: Alweer een vruchtbaarheidsrune? Kan het niet iets concreter? Nu is dat misschien wel een onderdeel van de betekenis. Nee, het kan niet concreter.

De runen zijn allemaal geschreven met hoeken, ronde vormen komen niet voor. Dit had te maken met het materiaal waarop gekrast (geritst) werd. Inguz zou dus net zo goed een ronje kunnen zijn. Een cirkelvorm heeft te maken met een zaadje en met inspiratie. Als we dan ook bedenken dat de uitgang -ing in het Engels van een werkwoord een soort actieve, doorlopende handeling maakt of van een werkwoord een naamwoord of bijvoegelijk naamwoord maakt, dan zien we dat -ing bijzonder veelzijdig is en op verschillende manieren kan worden ingezet. Ik denk dat dit te maken heeft met de betekenis van het getal nul als inspiratie. Je krijgt inspiratie om een boek te schrijven over een school waar kinderen toveren leren. Je kunt nu kiezen om iets te doen met die inspiratie of niet en als je er iets mee gaat doen dan zal het uiteindelijke resultaat voor iedereen anders zijn. Als 30 leerlingen de opdracht krijgen om een opstel te schrijven over een bepaald onderwerp dan rollen daar toch 30 verschillende opstellen uit.

Vanwege het actieve aspect van de ing-vorm in het Engels kan de rune Ing in een legging erop duiden dat je wel iets moet doen met je inspiratie!

Het groeiaspect zie ik als volgt. Wanneer ik actie neem op een inspiratie, dan probeer ik verschillende dingen uit. Het eindresultaat heb ik niet altijd helder voor ogen, maar dat komt gaandeweg. Dat heeft misschien ook te maken met het ‘niet concrete’ van de rune Ing.

Advies van deze rune? Geïnspireerd? Ga er iets mee doen, begin ermee.

Als we kijken naar het idee van voortplanting dan kan een stel meerdere kinderen hebben, maar ze zijn nooit gelijk. Ook bij dieren en planten zijn er altijd individuele verschillen. In dit geval kan ing er ook op wijzen dat je werkelijk uniek bent!

Runeteken Inguz onthouden
Een nul geschreven met rechte lijnen
Samenvatting van de uitgebreide betekenissen

Ing –Noordse god, geassocieerd met Frey en vruchtbaarheid. Zoon van. Familiebanden. Held van overzee (vreemdeling) met leiderschapskwaliteiten. In bredere zin zou je kunnen zeggen dat wanneer je deze rune trekt dit te maken heeft met het voortbestaan, het voortduren van iets. Dit kan duiden op een bedrijf maar ook op een relatie.

Gezien de voorgaande rune (Mannaz) waarin wordt aangegeven dat we uit god zijn voortgekomen, kan deze rune erop wijzen dat we tijdelijk een menselijke ervaring hebben, zo goed mogelijk onze best dienen te doen, en dan weer terugkeren waar we vandaan kwamen. Anderzijds is het ook mogelijk dat Ingwaz verwijst naar familiebanden en erfelijkheid. In dit verband is het interessant dat Ing behalve als een ruitje ook vaak geschreven wordt als 2 X-jes boven elkaar, wat enige gelijkenis vertoont met de dubbele helix van het DNA-molecuul.

Door de betekenis kinderen heeft deze rune ook de betekenis ‘verwachtingen’. We verwachten van alles van onze kinderen, maar ook van anderen om ons heen. Vaak hebben we dezelfde ‘verwachtingen’ of gedachtepatronen die onze ouders ook hadden. We passen daardoor in het familieplaatje.

Algemene betekenissen

Rechtop: Seksualiteit, lust, vruchtbaarheid, landbouw, deugd, vrede, overvloed, kinderen. Integratie. Verwachtingen. In negatieve zin: onvolwassenheid.

Omgekeerd: Heeft geen omgekeerde vorm

Terug