Runen: Teiwaz – rechtvaardigheid

Terug

Rune Teiwaz - Minimaal onthouden
Rechtop: Rechtvaardigheid, eerlijkheid, focus, dapperheid.

Omgekeerd: Oorlog, verslagen worden, oneerlijkheid, lafheid.

Associaties
Rune Teiwaz - rechtvaardigheidTeiwaz duidt op rechtvaardigheid en dapperheid. Soms is het nodig om dapper te zijn en voor iets op de bres te springen. Strijden voor rechtvaardigheid, zoals feministen zich inzette voor het verkrijgen van rechten voor de vrouw. Het is nu onvoorstelbaar dat eeuwenlang ons enige recht het aanrecht was en soms lopen we nog steeds tegen dat soort gedachten aan. Er is nog veel onrecht in de wereld en ik bewonder mensen die zich inzetten om onrecht recht te zetten. Hier is vaak moed, focus en doorzettingsvermogen voor nodig. Je moed echt van de lange adem zijn om veranderingen te zien en daarom is focus, je doel voor ogen houden, zo belangrijk. Op kleinere, persoonlijke schaal, kan dit ook gelden. Denk maar eens aan het probleem van willen afvallen.

Teiwaz wordt vaak getrokken in situaties waarbij je denkt dat je acties een druppel op een gloeiende plaat zijn en het lijkt onmogelijk om het doel te bereiken. De rune Teiwaz wijst je erop dat het belangrijk is om op je doel gericht te blijven en dapper door te buffelen.

Runenteken Teiwaz onthouden
Teiwaz heeft de vorm van een pijl en duidt daarmee op rechtlijnigheid en doelgerichtheid. Het teken ziet er ook uit als de letter T. Dit kan helpen om te onthouden dat het hier de pijl van Tyr/Teiwaz betreft en dat Tyr de god was van rechtvaardigheid. Een andere mogelijke betekenis is trouwens ook die van ‘de snelle beslisser’ die daarmee grote winsten weet te behalen.
Samenvatting van de uitgebreide betekenissen
De rune Teiwaz wordt in verband gebracht met de dappere god Tyr die zijn hand offerde voor het welzijn van het grotere geheel.
De vorm van Teiwaz doet denken aan een pijl en dit geeft deze rune de betekenis van focus en doelgerichtheid. Misschien is het nodig om andere zaken op te offeren (zoals vrije tijd) om je doel te kunnen bereiken. Richt je op de hoofdzaken en verzand niet in de bijzaken.
Tyr stond bekend als uiterst rechtvaardig en wordt in verband gebracht met orde en gezag. Daarom is dit de rune van de strijdmachten, politie en het recht. Dit past bij de pijl in die zin dat hij ‘rechtlijnig’ is in zijn denken, strak en volgens de regels. Het kwaad moet gestraft en voor iedereen gelden dezelfde regels. Tyr zal je helpen wanneer je werkelijk een rechtvaardige uitkomst voor ogen hebt, dus bijvoorbeeld in conflictsituaties met anderen.
Kijk naar de richting van deze pijl voor meer informatie. Naar boven en naar rechts duidt op naar buiten gerichte energie. Naar beneden en naar links kan duiden op naar binnen gerichte energie. Wijst de pijl direct naar een andere rune in de legging, dan kan het zijn dat die aangewezen rune erg belangrijk is voor het antwoord op de gestelde vraag.

Algemene betekenissen

Rechtop: Wetten, orde, rechtvaardigheid, dapperheid, eerlijkheid, zegevieren, overwinnen, mannelijkheid, moed, doelgerichtheid, doordringen, bevruchten, kracht, aanwijzing waar je aandacht op te richten.

Omgekeerd: Oorlog, verslagen worden, de prijs betalen voor fouten/misdaden, iets opofferen of een offer brengen, oneerlijkheid, lafheid.

Terug