Runen: Kenaz – en er was licht!

Terug

Rune Kenaz - minimaal onthouden

Rechtop: Fakkel en zweer

Omgekeerd: Gebrek aan helderheid, zwerende wonden

Associaties
Rune Kenaz: wat hebben een fakkel en een puist gemeen? En waarom is ‘rechtop’ een pijltje naar links en niet naar rechts?

In mijn beleving associeer ik het licht van de fakkel met kennis en een gebrek aan kennis, of foutive informatie levert problemen op die te associeren zijn met ‘zwerende wonden’.

Pijltje naar links duidt volgens mij op de eeuwenoude wijsheid dat alle kennis in je zit. Dat is dus het beginpunt: Ken uzelve!

Runeteken Kenaz onthouden
Kenaz heeft te maken met de c/k klank. En is een omgekeerde c. Een naar binnengerichte fakkel. Het licht kan alle hoeken verlichten, naar links, naar rechts, naar boven, naar beneden. En het puntje is als het lichtpuntje van een zaklamp.
Box title

Kenaz: toorts, vonk, puist, wond, licht, inspiratie, nieuwe ideeën, kennen, begrijpen, weten.

Punt naar rechts is naar buiten gericht en op de toekomst. Punt naar links is naar binnen gericht en naar het verleden. Vonk die overslaat kan duiden op iemand ergens enthousiast voor maken of op een verliefdheid. Ergens voor op de bres springen. Blijven krabben aan iets, figuurlijk of letterlijk, niet kunnen loslaten.

Algemene betekenissen

Rechtop: Verlichting, wetenschappelijk onderzoek, vorming, helderheid, kennis, openbaring.

Omgekeerd: Verwarring, valse hoop, gebrek aan helderheid, arrogantie, onwetendheid.

Terug