Runen: Isa – Stilstand

Terug

Rune Isa - Minimaal onthouden
Rechtop: Stilstand, vertraging, pauze om zaken te overdenken of voor te bereiden, bekoelde relatie, bedrieglijke schoonheid. Uitstel.

Omgekeerd: geen omgekeerde betekenis

Associaties
Rune Isa StilstandIsa duidt op stilstand. Het is een winterse, koude, harde toestand. Val je op het ijs dan kun je je nog bezeren ook. Aan de andere kant, doet warmte het ijs smelten. Een stramme, rechte houding, kan wel eens de oorzaak zijn van de Isa-situatie. Wat ik ook ervaren heb, in de letterlijke situaties met ijs en sneeuw, is dat wanneer ik gespannen ben, de kans op vallen vele malen groter is, dan wanneer ik ontspannen ben. In overdrachtelijke zin, zou dit ook wel eens van toepassing kunnen zijn op figuurlijke Isa-situaties.

De betekenis ‘uitstel’ vind ik ook interessant. Moet van uitstel afstel komen? Dat hebben we toch eigenlijk zelf in de hand? Is uitstel altijd verkeerd? Is het trekken van Isa misschien een aanwijzing om te kijken of er nog meer gegevens verzameld moeten worden? Waarom is het nu niet de juiste tijd? Het kan best zo zijn, dat door even te wachten, en andere zaken af te ronden, je op een later tijdstip beter in staat bent om de situatie die je nu uitstelt, op te pakken.

Wat betreft vragen over mogelijke relaties, is Isa meestal een aanwijzing dat de relatie niets gaat worden. Voor bestaande relaties ligt dat anders. Veel mensen die op zoek zijn naar een partner, vallen voor de ‘verkeerde persoon’. De verliefdheid voelt heel heftig aan en in gedachten is deze persoon het helemaal. Wat ik dan zie gebeuren is dat de verliefdheid in gedachten de vormen van een relatie gaat aannemen en er worden relatieleggingen op de situatie gedaan. Maar er is nog geen sprake van een relatie en die leggingen werken dus niet. De Tarot wekt dan vaak de indruk dat de relatie bestaat, de runen maken vaak korte metten met zo’n situatie door Isa ten tonele te voeren.

Isa als ruggegraat zou erop kunnen wijzen dat je ruggegraat hebt. Je staat ergens voor en je houdt vol. Hierdoor kun je wel in ‘de kou’ komen te staan. Is de situatie het waard? Zo ja, dan blijf je vier rechtop staan. Maar in relaties, ook werkrelaties, kan het krijgen van gelijk zo belangrijk worden, dat de relatie eronder lijdt. Is dat het waard?

Een andere belangrijke associatie is Isa als aanduiding voor het heden. Veel Isa-situaties hebben te maken met wensen voor de toekomst. Isa wijst je er misschien op dat je weer even terug moet naar het nu en de dingen moet doen die nu gedaan moeten worden.

Runenteken Isa onthouden
Isa is het runenteken voor de letter i. Een stram, recht stokje. Er is geen vooruitgang in te krijgen. Dit past goed bij de betekenis ‘stilstand’. Ook het woord Isa en IJs liggen dicht genoeg bij elkaar om makkelijk te onthouden. IJs is de bevroren toestand van water en ook hieruit blijkt weer de hoofdbetekenis van Isa, namelijk dat er geen beweging in te krijgen is.
Samenvatting van de uitgebreide betekenissen
Isa betekent ijs. IJs. Het seizoen is Winter en de richting het noorden. Is het beter om te wachten op het voorjaar? Kan het ijs je dragen, of is het nog te zwak. Ook hieruit spreekt dat het misschien beter is om nog even te wachten.

Ben je te rechtlijnig? Zou een flexibelere houding beter kunnen zijn? Verloopt de relatie stroefjes, pas dan het Aloha-principe toe? Is er wel sprake van een relatie of bestaat die alleen in je hoofd?

IJs is vaste materie, het is solide. In die zin heeft Isa met het heden te maken. Het heden is het enige wat werkelijk bestaat. Er is alleen maar nu!

Algemene betekenissen

Rechtop: Vertraging, pauze om zaken te overdenken, conserveren, stabiliteit, focus, afstandelijkheid, voltooiing, bekoelde relatie, bedrieglijke schoonheid, verraad, een gevaarlijk pad, restricties, uitstel.Vasthouden wat je zou moeten loslaten.

Omgekeerd: geen omgekeerde betekenis

Terug