Runen: Ansuz – Wat zeg je?

Terug

Rune Ansuz - minimaal onthouden

Rechtop: God (Odin), mond, communicatie, nieuws

Omgekeerd: misverstanden, verraad, negatief denken over zelf en anderen

Associaties
Ansuz heeft te maken met communicatie. Dat is nogal een breed begrip. In een runenlegging is het daarom van belang om te kijken naar de andere runen om te kunnen bepalen in welke richting je moet denken.

Nu heeft het woord van God te maken met waarheid. En dat kan vaak een belangrijke aanwijzing zijn. Spreek je de waarheid? Zie je de situatie zoals die werkelijk is, of is deze gekleurd door de betekenis die je aan een gebeurtenis geeft?

In het geval van spreek je de waarheid, dan is het mogelijk dat je situaties heel gekleurd weergeeft en/of overdrijft. Het is mogelijk om een verkeerssituatie weer te geven als een bijna-aanrijding, waarbij je maar op het nippertje aan de dood bent ontsnapt. Terwijl een ander zo’n situatie nauwelijks opvalt omdat het een redelijk normale situatie op de weg is, die voor de oplettende rijder geen enkel probleem vormt.

Ook als we negatieve dingen zeggen zoals ‘heb ik dát weer!’ om aan te geven dat je altijd pech hebt, zou je kunnen zeggen dat je de waarheid spreekt, want woorden hebben kracht. Of eigenlijk gedachten. Dus het is zaak omdat soort dingen in je hoofd in een beter perspectief te plaatsen, want tegenover al die pech (of vermeende pech) staan vast ook andere momenten die erop duiden dat je geen pech had.

Ik stap uit bed en breek mijn been. Zeker pech. Maar daartegenover staan heel veel dagen dat ik uit bed stap zonder mijn been te breken.

Bij Ansuz vraag ik me altijd af wat de waarheid, de werkelijkheid is, en of ik die wel juist zie. Als ik denk in termen van pech, vraag ik me ook altijd af op welke manier ik heb bijgedragen aan die pech, of door handelingen of door gedachten.

Runenteken Ansuz onthouden
Ik onthoud Fehu met dwarsstokjes naar boven omdat ik Fehu een positieve rune vindt. Ansuz vind ik lastiger. Maar wanneer je een F krijgt met naar beneden gerichte dwarsstokjesdan weet je dat het dus Ansuz moet zijn, want Fehu is het niet. Maar ik zie in het teken niet direct een mond of iets anders dat ik met de A of met Ansuz associeer.
Rune Ansuz uitreksel van uitgebreide betekenissen

Ansuz – God, woord, mond

Samenvatting: Ansuz symboliseert beheerste, creatieve en goddelijke macht. Profetie en openbaring, wijsheid, kennis verstand en communicatie. Hoe uit je je? Positief, in juiste, correcte bewoordingen of overdrijf je alles, trek je dingen in het negatieve? Diplomatie.

Woorden zijn de uitdrukkingen van onze gedachten en gedachten zijn de basis voor manifestatie. Dus ook in die zin zijn woorden van enorm belang. Het is dus verstandig om echt goed op je ‘woorden’ te letten.

Wanneer Ansuz wordt getrokken is dat een aanwijzing dat communicatie van vitaal belang is om het probleem op te lossen of de vraag te beantwoorden.

Deze rune heeft te maken met communicatie in brede zin en het ontvangen van berichten in het algemeen. Wat probeert de buitenwereld je te vertellen? Welke spiegel wordt je voorgehouden? Luister je wel? Of is er iets dat je zou moeten communiceren. Ook de communicatie met jezelf is van belang bij deze rune. Hoe praat je tegen jezelf? In het verlengde van communiceren, ligt samenwerking. De rune Ansuz kan erop wijzen dat samenwerking belangrijk is om het probleem of de situatie op te lossen. Probeer niet alles alleen te doen.

Algemene betekenissen

Rechtop: Nieuws, studie, communicatie, wijsheid uit onverwachte hoek/bron, inspiratie, sjamanisme, goed gebekt, ujitstekende taalvaardigheden, leiderschap, onderwijzen, waarheid.

Omgekeerd: Verliezen, misverstanden, ijdelheid, oneerlijkheid, neuroses, verraad.

Terug