Othila – Hamingja

Terug

Rune Othila - Minimaal onthouden
Rune OthilaRechtop: Erfgoed, patriottisme, iets opbouwen of ergens op voortbouwen, normen en waarden.

Omgekeerd: Hebberigheid, klein burgerlijkheid.

Associaties
Het bezitten van land is door de eeuwen heen altijd belangrijk geweest. Land betekende rijkdom en daardoor macht. Een Landgoed in leen was natuurlijk leuk, maar niet zo waardevol als eigen land dat uitgebreid en van generatie tot generatie doorgegeven kon worden. De volgende landeigenaar hoefde immers niet bij ‘af’ te beginnen, maar kon voortbouwen op wat er al was. Dit zie je niet alleen terug met land maar ook op het gebied van technologie bijv. We hoeven niet steeds het wiel uit te vinden maar kunnen voortbouwen op wat er is. Dit geldt ook voor overtuigingen, normen en waarden. We bouwen voort op wat voorafging. Zo was het in vroeger tijden helemaal niet vreemd dat een vrouw eerst eigendom was van haar vader en wanneer ze trouwde eigendom van haar man. Nu was er in vroeger tijden ook al wel sprake van dames die succesvol het bedrijf van hun overleden echtgenoot voortzette, naar het was niet de norm voor vrouwen. Ik vraag me soms af hoe ik gedacht zou hebben in zo’n tijd. Zou ik dan gedacht hebben dat het toch niet juist is, of het heel normaal hebben gevonden? Eerlijk gezegd, vrees ik dat laatste. En wellicht is dat iets waar Othila op wijst. Is alles wat ik als ‘normaal’ beschouw, eigenlijk wel ‘normaal’?

Hamingja en de vorm van Othila
vis symbool symbolische betekenisOthila ziet eruit als de gestyleerde vis, die vandaag de dag met het christendom wordt geassocieerd. Verder terug in het verleden werd deze vorm gebruikt om de vagina aan te duiden en daarmee het vrouwelijke, ontvankelijke principe. De vis werd ook wijd en zijd gebruikt als symbool voor geluk, wijsheid, overvloed, creativiteit, vruchtbaarheid en zelfs voor de eeuwigheid. Dit sluit mooi aan op Hamingja, het Oudnoorse woord voor geluk hebben. Sommige mensen lijken daar meer van te hebben dan anderen. Maar dit heeft alles te maken met je verwachtingspatronen en die verwachtingspatronen krijg je door van je voorouders, waar hamingja ook mee te maken heeft.
Op Wikipedia staat hierover: ‘Hamingja duidt op de personificatie van de voorspoed of het geluk van een persoon of familie. Het is dan een soort vrouwelijk, bovennatuurlijk en beschermend wezen. Ze verbindt zich vooral met succesvolle individuen, zoals helden en koningen.’

Runeteken Othila onthouden
Othila onthoud ik omdat het voortbouwt op de vorm van Ing en dus duidt op het doorgeven van wat al is opgebouwd.
Samenvatting van de uitgebreide betekenissen
Othila betekent allodium, vrij erfgoed en is vaak al heel lang in de familie. Adel. Othila heeft te maken met familiedynamiek (familieopstellingen). Hamingja wordt geassocieerd met deze rune. Net zoals je leven beïnvloed wordt door de zonden van je voorouders, kan het hamingja van je voorouders ook op je overgaan. Het is dus aan iedereen om zijn karakter te stalen, om altijd weer het goede te doen, om hamingja op te bouwen voor het nageslacht.

Algemene betekenissen

Rechtop: familie, erfgoed, clan, thuis, erfenis, patriottisme, natuurwetten, iets van de grond af opbouwen, belangrijke normen en waarden waar je je zeer aan hecht en op bouwt.

Omgekeerd: Racisme, hebberigheid, klein burgerlijkheid.

Terug